Concreció de punts corresponents per a la materialització social de la República

Annex amb les propostes programàtiques per la materialització social de la República.