Informe de control intern de la "Candidatura d’Unitat Popular" 2014