Informe de control intern del "Grup Mixt Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa d’Esquerres”