Informe de control intern del "Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent”