Memòria abreujada de "Poble Actiu" corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014