Programa Plebiscitari de la CUP Crida Constituent: El Full de Ruta

La CUP Crida Constituent ha elaborat un programa plebiscitari que dibuixa els passos que caldrà fer: ruptura amb l’Estat espanyol, ruptura amb els dictats de la UE i la Troica, inici d’un procés constituent popular i participatiu i posada en funcionament d’un pla d’emergència social que aturi la misèria provocada per les mesures d’austeritat.

La CUP Crida Constituent, però, també ha elaborat un programa polític que fa explícit com volem que sigui la República Catalana i Popular que construirem entre totes. Una república que treballi per la construcció nacional dels Països Catalans, per a una societat justa, que acabi amb un capitalisme que genera misèria i que s’enfronti amb el patriarcat que imposa desigualtats. Un programa per assolir el control popular de totes les sobiranies, és a dir, no estar sotmesos a cap altre poder que no sigui la veu del poble per decidir sobre tot el que ens afecta: política, energia, alimentació, urbanisme, sanitat, educació, etcètera. Una república on el socialisme, el feminisme, l’ecologisme, l’anticapitalisme, la radicalitat democràtica i la lluita contra la corrupció siguin els elements bàsics d’acord amb el model que la CUP Crida Constituent proposa per al nou país que hem de construir a partir d’un procés constituent obert a la participació de totes les persones que viuen a casa nostra, sigui quina sigui la seva condició social, la seva llengua o el seu lloc d’origen. Una república de totes i per a totes les persones. Un programa polític resultat d’un ampli procés participatiu de base, elaborat a través dels Grups de Treball de la CUP, oberts a la participació de totes aquelles persones interessades en temes sectorials, siguin o no militants de la CUP; del Programa marc de 10 punts aprovats per les primeres Assemblees Obertes de l’espai «Per la Ruptura»; del Programa marc per a les eleccions municipals del passat mes de maig, i de la jornada de treball duta a terme el passat 29 d’agost a Cornellà de Llobregat. Un programa, en defi nitiva, per garantir la plena sobirania del poble català, des de baix cap a l’esquerra i des de l’esquerra cap a la llibertat.