Per una confluència estratègica per a l’inici d’un procés constituent català