Capellades: Primera assemblea popular de Vila de Capellades-CUP

El passat Diumenge 29 d’octubre , va tenir lloc la primera assemblea popular realitzada per Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular.
Va ser a la biblioteca de Capellades a les sis de la tarda, on més
d’una cinquantena de vilatans van poder escoltar la petita història de
la Candidatura, com es va formar, com i perquè es pensa treballar.


La democràcia participativa es l’eix central i el sentit de l’existència de Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular.
És per això que es va explicar el projecte estatutari de la
candidatura, es repartiren exemplars dels estatuts, posant-los a
disposició de tothom per que qui ho cregui convenient els esmeni.El
dia 12 de Novembre es torna ha convocar una assemblea popular per
ratificar els estatuts, on s’escoltaran totes les esmenes, es votaran i
es decidiran els estatuts definitius. Aquesta assemblea serà doncs,
l’acte fundacional de la candidatura. Volem que Vila de
Capellades-Candidatura d’Unitat Popular la formi tots els vilatans que
tenim ganes de canviar l’actual sistema establert, sense deixar de
banda la ideologia de l’esquerra transformadora nacional a nivell dels
Països Catalans.Tothom que vulgui participar pot trobar els
estatuts a la nostra pàgina web: http://www.viladecapellades.cat .Té
temps de presentar les esmenes fins el dia 5 de novembre a les 14h. Via
correu electrònic a info@viladecapellades.cat o el mateix dia de 13 a
14h a La Lliga. Cal que totes les esmenes vagin signades per l’autor
que les haurà de defensar el dia 12.Esperem que la gent sàpiga
fer ús de la democràcia participativa i ens ajudi a fer girar la roda
de la candidatura, una roda plena d’il·lusió, esforç i treball per
Capellades.