Capellades: La candidatura Vila de Capellades-Cup fa l'Assemblea de medi Ambient


Vila de Capellades-Candidatura
d’Unitat Popular, ha començat la seva ronda d’assemblees populars
obertes sobre les temàtiques que creuen
més afecten la població de la Vila. El passat diumenge dia 26 de novembre, a la biblioteca
municipal de Capellades, es va posar a debat la proposta de programa en Medi Ambient.
Una trentena de persones va poder participar en l’el.laboració del que
esdevindrà el programa en la vessant
mediambiental local.La
política de Vila de Capellades-Candidatura
d’Unitat Popular en l’àmbit mediambiental va encaminada a lluitar en
defensa del territori i a fer front a projectes econòmics o activitats humanes
que siguin irrespectuoses i/o insostenibles. Vol desenvolupar una política que
defensi el medi ambient i que gestioni correctament els recursos naturals des
de l’àmbit local, alhora que potenciï actituds de coneixement i respecte
mediambientals entre els capelladins. Sobreposa la participació popular i la
defensa del medi als interessos del capital.Vila de Capellades-Candidatura
d’Unitat Popular, creu que tot i la mancança de recursos per dur
endavant i amb garantia actuacions mediambientals, amb grans dosis d’esforç, es
poden trobar solucions imaginatives i constructives que moltes vegades no tenen
res a envejar –i fins i tot milloren- grans campanyes i polítiques en medi
ambient de quantiós cost econòmic. Cal implicar a la població en la resolució
de les problemàtiques, mitjançant una política troncal que inclogui l’educació
ambiental, actuacions d’infrastructures, actuacions de control i supervisió i
en casos extrems actuacions sancionadores i punitives per aquelles persones,
col·lectius o indústries que no respectin l’entorn ambiental.Volen
que Capellades a partir d’ara tingui un desenvolupament econòmic, social i
territorial sostenible. Els diferents projectes a portar a terme a la vila, ja
siguin públics o privats, han de tenir com a referència un model de territori
equilibrat i un creixement econòmic respectuós amb el medi ambient i amb les
persones. És per això, que Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular
aposta per la redacció i aplicació de l’agenda 21 local com a eina
de treball que engloba tots els pilars bàsics que ens encaminen cap a una vila
sostenible. Per aconseguir aquesta societat sostenible cal involucrar a la
població, per tant, cal crear campanyes de participació en la presa de
decisions, en la redacció, conscienciació i informació.

Els
pilars bàsics que creuen ha de contemplar l’agenda 21 són: l’aigua, els residus,
la contaminació urbana, acústica i lumínica, l’estalvi d’energia i el foment de
l’energia renovable; sense menys tenir: la mobilitat, la recuperació de camins
rurals els espais naturals, el cens d’animals domèstics, les males olors, els parcs
públics, les empreses i sobre
tot, la educació ambiental.En
finalitzar, van animar als assistents a participar en la propera assemblea
oberta, el 17 de desembre, on es parlarà de les polítiques socials.