Terrassa: La CUP presenta una moció per potenciar la democràcia participativa a la ciutat



La CUP de Terrassa ha presentat al ple
del passat dijous 28 de desembre, una moció per demanar a l'Ajuntament la potenciació de
la democracia participativa. Des de la CUP creiem que
s'hauria de realitzar una campanya informativa a través dels mitjans de
comunicació locals (Canal Terrassa, Ràdio Terrassa, Visquem Terrassa,
web, llistat de correus electrònics, etc) sobre el funcionament dels
plens municipals i la política terrassenca, remarcant especialment
aquells aspectes en els quals la població de Terrassa té la
possibilitat de participar-hi directament.




Des de la CUP
remarquem la importància que té que el poble de Terrassa es mantingui
informat i conegui el funcionament de la política municipal per tal
d'avançar cap a una democràcia participativa. Així una bona forma
d'avançar en aquest sentit seria realitzant una campanya a través dels
mitjans de comunicació.



MOCIÓ QUE PRESENTA LA
‘CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR’ DE TERRASSA A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER
DEMANAR PER LA
POTENCIACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA







Atès que des de l’Ajuntament de Terrassa existeix un gran
interès a l’hora d’informar a tots i totes les terrassenques respecte les
decisions i esdeveniments ocorreguts en la política municipal,







Atesa la importància que té que el poble de Terrassa es mantingui
informat i conegui el funcionament de la
política municipal per tal d’avançar cap a una democràcia participativa,







Atès que els mitjans de comunicació locals són una eina
municipal al servei de la població, i per això creiem que han de donar la màxima
informació vers la política municipal i el seu funcionament,







Atès que existeixen diferents fòrmules per tal que la
població de Terrassa participi directament en la política municipal, les quals són
desconegudes per la major part de la població, i que una bona manera de donar-les a conèixer és a través
dels mitjans de comunicació municipals,











Des de la CUP
de Terrassa, fem arribar la nostra proposta per tal que aquest Ple Municipal acordi:



Realitzar una campanya informativa a través dels mitjans de
comunicació locals (Canal Terrassa, Ràdio
Terrassa, Visquem Terrassa, web, llistat de correus electrònics, etc) sobre el
funcionament dels plens municipals i la
política terrassenca, remarcant especialment aquells aspectes en els quals la població de Terrassa té la
possibilitat de participar-hi directament.







Terrassa, 28 de desembre de 2006