Un Peu al Parlament de Catalunya

Rendició de comptes del treball de la CUP-AE al Parlament de Catalunya (2012-2015)