Ponència Política - Assemblea Nacional del 22 de maig de 2016 a Esparreguera