- Informe de control intern de la "Candidatura d'Unitat Popular - Alternativa d'Esquerres"