Moció al Parlament de Catalunya sobre capitalisme, treball i vida