Plans de treball 2016

Plans de treball 2016 de les àrees d'Acció Estratègica i Moviments Populars, de Política Institucional i Assessorament Municipal, d'Organització i Gestió Econòmica i Laboral i de la Secretaria de Comunicació.