Informe 33/2014 - Sindicatura de Comptes

Informe realitzat per la Sindicatura de comptes sobre el retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades. Exercici 2013.