Memòria abreujada de la “Candidatura d’Unitat Popular” corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013