PROPOSTES DE LA CUP-CC PEL PROGRAMA DE GOVERN

<p>El Referèndum d’Autodeterminació de l’1 d’Octubre del 2017 va tenir com a resultat la decisió democràtica que Catalunya esdevingui un nou Estat Independent en forma de República. La votació posterior al Parlament de Catalunya del dia 27 d’Octubre va ratificar aquesta decisió popular mitjançant una Declaració d’Independència i la Proclamació de la República.</p>

<p>El “Cop d’Estat del 155”, així com l’acceptació d’aquest per part de la Presidència del Parlament i la retirada del Govern, varen deixar pendent la tasca de materialització de la República, que el moviment republicà demanava als carrers.&nbsp;</p>

<h3><strong><span style="color: #a41419;">Materialització institucional de la República i Procés Constituent</span></strong></h3>

<p>La materialització institucional de la República passa, principalment, per:</p>

<p><strong>1.</strong> Assemblea Constituent<br />
<strong>2.</strong> Procés Constituent<br />
<strong>3.</strong> Organismes públics de sobirania: banca pública, agència tributària, agència de la seguretat social, judicatura pròpia i govern sobirà dels cossos policials<br />
<strong>4.</strong> Titularitat pública i sobirania de les infraestructures estratègiques, mitjançant les corresponents agències públiques: aeroportuàries, transports, comunicacions, aigua i energia, i habitatge<br />
<strong>5.</strong> Suspensió del pagament del deute públic<br />
<strong>6. </strong>Internacionalització de la República<br />
<strong>7.</strong> Construcció nacional dels Països Catalans</p>

<h3><strong><span style="color: #a41419;">Materialització social de la República</span></strong></h3>

<p>Cal que a República materialitzi un salt endavant en matèria de drets socials, civils i polítics.</p>

<p><br />
<strong>1. </strong>Pla de xoc contra la pobresa, objectiu Pobresa 0, amb actuacions coordinades de rescat social per a totes les famílies i persones que es trobin per sota del llindar de la pobresa, garantint: ingressos mínims, alimentació, habitatge, subministraments bàsics,&nbsp; salut i educació.<br />
<strong>2. </strong>Augment del salari mínim fins els 1200 euros.<br />
<strong>3.</strong>&nbsp; Pla de suport&nbsp; a les treballadores autònomes, i a l’economia social i solidària.<br />
<strong>4. </strong>Garantia efectiva del dret a l’habitatge, mitjançant un parc d’habitatge social, provinent de l’expropiació dels habitatges buits en mans de la banca i els fons d’inversió.<br />
<strong>5.&nbsp;</strong> Finançament públic de l’educació de 0-3 anys, que en garanteixi l’accés públic i universal, en base als criteris de gratuïtat i tarificació social.<br />
<strong>6.&nbsp;</strong> No renovació dels concerts amb les escoles elitistes i que segreguen per sexe.<br />
<strong>7.</strong>&nbsp; Pla de creació de centres de secundària que en garanteixi la provisió pública universal.<br />
<strong>8.&nbsp;</strong> Provisió de places públiques de formació professional que en garanteixi l’accés universal.<br />
<strong>9.&nbsp;</strong> Garantia de l’accés universal a l’ensenyament universitari, mitjançant la corresponent regulació del sistema de tarifes i beques.<br />
<strong>10.</strong>&nbsp; Recuperació de la gestió pública de les estructures sanitàries privatitzades.<br />
<strong>11.</strong>&nbsp; Pla de supressió de les llistes d’espera en el sistema sanitari.<br />
<strong>12.</strong>&nbsp; Pla de xoc contra la violència masclista.<br />
<strong>13.&nbsp;&nbsp;</strong>Igualtat salarial entre dones i homes.<br />
<strong>14.</strong>&nbsp; Pla de xoc contra la corrupció.<br />
<strong>15.&nbsp;</strong> Garantia del finançament per a la sostenibilitat dels mitjans de comunicació públics.<br />
<strong>16.</strong>&nbsp; Nou sistema fiscal redistributiu i progressiu.<br />
<strong>17.</strong> Suspensió dels desnonaments.<br />
<strong>18.</strong> Garantia pública i universal dels subministraments bàsics dels habitatges.</p>

<p>Les primeres actuacions en aquest sentit, consistiran en la restitució, actualització i aplicació sobirana de les lleis i decrets aprovades en la proppassada legislatura i suspeses pel Tribunal Constitucional.</p>

<h3><strong><span style="color: #a41419;">Materialització democràtica de la República</span></strong></h3>

<p>D’acord amb les legitimitats democràtiques emanades de l’1O, el 27O i el 21D, i donant continuïtat a la Declaració del 9N del 2015, donar sempre superior legitimitat i aplicar totes aquelles decisions i iniciatives del Parlament i del Govern de Catalunya, relatives als punts anteriors, malgrat que puguin ser objecte de suspensions o prohibicions per part de les institucions de l’Estat.</p>

<p>&nbsp;</p>