Lleida: La CUP presenta al·legacions a l'ordenança de civisme aprovada per la Paeria

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) va presentar, dijous 22 de desembre, una llarga llista d’al·legacions a l’Ordenança de Civisme i Convivència de la ciutat de Lleida per considerar-la tarannà autoritari i no garantista envers la ciutadania. Volem remarcar en primer lloc que al llarg del text de l’ordenança topem contínuament amb conceptes indeterminats, ambigus, interpretables, confosos.. que deixen la porta oberta a la inseguretat jurídica.


En segon lloc, des de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) hem de posar de manifest que l’aprovació d’aquesta Ordenança de Civisme i Convivència, malgrat el seu títol, suposa un retrocés evident per a construir un escenari social en que el respecte mutu i la participació ciutadana siguin els motors d’aquesta convivència entre generacions, entre persones procedents d’arreu, entre els diferents tipus de famílies, entre les persones de diferent identitat sexual o de gènere, i en definitiva entre tota la ciutadania lleidatana. Volem palesar que aquesta Ordenança, no inclou cap mesura per a la inclusió Social i la igualtat. No podem admetre que una Ordenança que vol fomentar el civisme i la convivència no inclogui una sola mesura per la inclusió social, mostrant sensibilitat zero cap als col·lectius més desafavorits i deixant passar l’oportunitat d’implicar els agents responsables d’una millora en la qualitat de vida. Exemples d’accions i omissions clamoroses en són:- Els drets de les persones immigrades i la transversalitat en les polítiques socials- Els drets de les persones sense sostre i la correlació entre drets i deures- La solidaritat davant la injustícia social -El respecte als drets de les dones i la tendència cap a la paritat- El respecte dels drets de gais i lesbianes Considerem també, que produirà una criminalització  de la pobresa, cosa que ja queda palesa només amb el desencertat el títol de l’article 22, que s’anomena “higiene, decòrum i mendicitat” una expressió ofensiva que relaciona directament la pobresa amb la manca d’higiene i de decòrum. Que suposarà un us restrictiu dels espais públics, que existeix una manca de mesures envers l’habitatge buit i la denominació de les vies i que suposarà una restricció a la participació ciutadana, amb l’omissió total de tota referència a eines com la sensibilització, educadors/es de carrer, formació, foment de la participació ciutadana.. i resta de mecanismes socials i pedagògics que queden enrere. Entenem doncs, que es tracta d’una Ordenança restrictiva, dretana i gens progressista.