Lleida: Plantada de tendes en defensa del dret a l'habitatge

Aquest darrer dissabte, els i les membres de la Candidatura d'Unitat Popular de Lleida han dut a terme una plantada de tendes davant de l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament
de Lleida, en defensa del dret a un habitatge digne. L'acció de
protesta pretenia palesar la manca d'habitatges socials a la ciutat,
així com protestar contra la mesura aprovada per la Paeria en que
s'estableix una renda mínima de 1300 euros mensuals per tal de poder
sol·licitar un habitage de protecció oficial.
FEM DE L'HABITATGE A LLEIDA UN DRET I NO UN PRIVILEGI



La Candidatura d'Unitat Popular davant de la constatació de:



• La dificultat en l'accés a l'habitatge com un dels principals
problemes que patim avui en dia i davant el qual els tripartits
(municipal i autonòmic) han demostrat reiterades vegades un passotisme
absolut i on, com a molt, han engegat una política de pedaços que no
posen fi a l'espiral destructiva de l'especulació immobiliària.



• La mateixa política d'habitatge totalment errònia per part de la
Paeria: d'una banda, construint promocions de protecció oficial i pisos
socials que ni de lluny poden satisfer les necessitats en habitatge
dels col·lectius més desfavorits (s'ha demanat una renda mínima de
1.300 euros per una persona que vulgui viure sola), quan la realitat és
que pocs treballadors i treballadores, menys encara si són joves,
cobrem aquest sou. I d'altra banda, no adoptant cap mesura fiscal ni
d'altre tipus per pal·liar els efectes de la bombolla immobiliària que
es sustenta fonamentalment sobre l'encariment del preu del sòl,
l'especulació immobiliària i la dependència per al pressupost municipal
de la compravenda de sòl públic.



• L'existència a Lleida de 2.000 cases buides mentre més de 200
persones han de dormir als nostres carrers i places cada nit. Persones
que no poden fer ús del servei d'alberg (externalitzat a diferents
pensions de la ciutat) perquè no se'ls permet empadronar-se.




DENUNCIEM la política d'habitatge de la Paeria, que segueix
privilegiant als qui poden accedir a un habitatge i segueix oblidant
als qui realment no hi poden accedir; deixant pas lliure a
l'especulació i afavorint que les persones s'hipotequin de per vida.



RECLAMEM a la Paeria que s'impliqui en la defensa del dret a l'habitatge amb 5 mesures urgents:



1.- Modificació de les tendències fiscals: en primer lloc actualitzant
el cadastre amb regularitat i aplicant l'impost de l'IBI amb tota
seriositat, alhora que es subvencioni l'impost per a la primera
residència.



2.- Augment dels habitatges de protecció oficial: Impulsant de manera
decidida els habitatges socials destinats a les persones que no poden
arribar als costos de l'habitatge de protecció oficial. Potenciant un
parc d'habitatges de lloguer de baix cost mitjançant promoció pública o
privada.



3.- Canvi de la política de subvenció a la compra de l'habitatge, per
la de suport a aquelles persones amb baix poder adquisitiu per a
l'obtenció d'aquest.



4.- Cap persona sense sostre. No a la privatització del servei d'alberg
per a transeunts, cal dotar aquest centre de més recursos. Cal canviar
la política d'empadronament, facilitant l'adreça administrativa per a
que tota persona que viu a Lleida es pugui empadronar.



5.- Diàleg amb el centres socials ocupats: no es pot justificar el
desallotjament d'espais socioculturals ocupats per joves, com la Gàbia
al juliol d'enguany, per ara no fer-ne cap ús públic ni privat de
l'edifici ni del seu entorn que ha quedat devastat.