Mataró: Cal una política cultural participativa, engrescadora i arrelada al territori


La CUP de Mataró ha fet una visita comentada a l'exposició del
Pla d'Equipaments Culturals, pagada pel Patronat Municipal de Cultura.
Durant la visita, la Carme Polvillo, en Juli Cuéllar i en Jordi Canal
han deixat en evidència les mancances de Mataró en l'àmbit cultural, i
han denunciat la finalitat propagandística i buida de contingut de
l'exposició institucional.Conclusions de la visita de la CUP a l’exposició del Pla d’Equipaments Culturals de Mataró1. No hi ha definida una política cultural clara que tingui en compte les necessitats culturals de la ciutadania

i per tant no es dóna cap resposta a les actuals necessitats culturals
que té Mataró (una ciutat amb 120.000 habitants i pujant).Es parla d’equipaments, edificis, però no es parla del contingut, dels
projectes que es portaran a terme, de l’ ús i la utilització d’aquests
espais (que no deixen de ser parets buides si no les omplim).Des de la CUP entenem que només quan s’han definit uns objectius, unes
línies de treball i una actuació a nivell cultural, llavors es poden
definir els equipaments (espais físics) on ubicar-hi les propostes. Mai
fer-ho al revés.El Pla d’Equipaments va acompanyat d’un pla d’inversions (a 12 anys
vista) però no va acompanyat d’una partida pressupostària per
desenvolupar-hi les activitats que s’han de portar a terme. Si no hi ha
pressupost, què s’hi podrà fer?
2. No hi ha una planificació estratègica
que respongui a unes prioritats clares.Dóna la sensació que s’han anat improvisant les prioritats culturals aprofitant les oportunitats que s’han anat presentant.Exemples: Can Palauet, Can Xalant, Nau Gaudí, Ca l’ Arenas….. són
espais on primer s’ha fet l’equipament i després s’han bastit de
contingut, amb el perjudici que causa (els espais no s’adapten al
contingut i/o el contingut s’ adapta a l’espai). Les coses no es fan
així de malament.

Necessitem equipaments del segle XXI.3. No aporta línies d’ actuació engrescadores
que promoguin el dret a l’accés a la cultura de tots els ciutadans.Aquesta exposició fóra molt semblant a la que s’hagués pogut fer 4 anys
abans. No diu gran cosa i la feina feta en aquest mandat es força
deficient. Bona part del que s’explica, s'hauria pogut explicar fa 4 anys. El
Patronat Municipal de Cultura i el govern municipal no han fet els
deures.
4. No hi ha una planificació i ordenació d’ aquests equipaments en el
territori
. No estan repartits d’una manera justa. Tots els barris tenen
mancances greus d’equipaments (de tot tipus ) i aquest pla no
soluciona aquest greu problema. Parla d’una “zona d’activitat cultural
intensiva” que va des del parc central al front de mar, causant un
greuge a la resta de la ciutat.5. Manca un procés participatiu entre els diferents agents
. Aquest Pla no està consensuat ni pels col·lectius que treballen en
temes culturals, ni per les forces polítiques (a excepció del govern).El Consell de Cultura (com tots els consells) no funciona com a
veritable lloc de reflexió i consens. És només un òrgan informatiu on
es legitimen les propostes dels polítics governants i res més. Tu pots
dir el que vulguis que ells faran el que voldran. La participació és nul·la.Aquesta política cultural ha de ser debatuda i consensuada tant pels
agents polítics com pels agents socials. Es necessària la participació
de la ciutadania per prioritzar les mancances existents i poder donar
una desposta adequada.
6. És totalment electoralista
. Propaganda pura i dura, per no dir res de nou.El desplegament propagandístic és abusiu:

- 7 murals

- 20 banderoles

- exposició (projecció d’imatges i un catàleg)

- targetons……21.000 euros de diner públic gastats en propaganta electoral partidistta. 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP)Mataró, 15 de febrer de 2007