Sant Feliu de Guíxols: la mala gestió del Porta Ferrada, en evidència


L'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols va aprovar,
en el darrer ple municipal, pagar el dèficit d'aquest any del Festival de la
Porta Ferrada a principis de l'any vinent amb l'excedent pressupostari d'aquest
2006. Aquest deute és de 112.000 € que s'han deixat de pagar al ballarí Àngell
Corella
i al Curs de Música Antiga.Deixant de banda la mala imatge
que aquest fet ha donat a la ciutat i al Festival, com a mal pagadors, des de
la Candidatura d'Unitat Popular trobem correcte que aquesta xifra es pagui
l'any vinent, però la nostra crítica resideix en el fet que el Festival està
mal concebut i gestionat. Segons afirmava un regidor de l'oposició, tan sols un
16% de les entrades estaven a la venda i la resta varen ser invitacions, fet
totalment intolerable. Ja no és només el fet que deixar de vendre tantes
entrades provoca una manca d'ingressos necessaris per a suavitzar la despesa
del Festival, sinó que comporta un perillós allunyament de la cultura a les
classes populars. El Festival Internacional de la Porta Ferrada està concebut
tan sols per prestigiar una ciutat de portes enfora, i no permet que els
ciutadans de Sant Feliu de Guíxols se sentin partíceps en un festival que
sobretot és seu.

L'any 1996 l'Ajuntament es va fer
càrrec íntegrament de l'organització del festival, i d'ençà d'aquell any els
successius equips de govern (que han estat formats per tots els partits
polítics) han entrat en una competició: cada any el pressupost del Festival
augmentava considerablement. És sorprenent comprovar, per exemple, que es
destinen 148.000€ en canviar les butaques del Teatre-Auditori i sis vegades
menys en reformes de la via pública.

Des de la CUP exigim un reformulament del projecte de
Festival. Aquest certamen, de gran interès cultural, ha de repercutir
positivament en tots els agents econòmics i socials de la ciutat. Vendre un 16%
de les entrades i que molta gent se'n quedi sense perquè l'ajuntament regala la
resta així com veure que la regidora de cultura afirma que aquest festival
aporta grans beneficis al poble és totalment inconcebible. Exigim que com a
mínim el 50% de les entrades és posin a la venda a les taquilles, fet que ha de
fer augmentar la participació dels i les guixolenques, que hauria de ser un dels
objectius del festival, així com l'augment d'espais i de presència de cultura
popular.

El Festival de la Porta Ferrada
ha de ser propietat de totes i tots els ganxons.