Terrassa: La CUP presenta una moció per potenciar la democràcia participativa a la ciutatLa CUP de Terrassa ha presentat al ple
del passat dijous 28 de desembre, una moció per demanar a l'Ajuntament la potenciació de
la democracia participativa. Des de la CUP creiem que
s'hauria de realitzar una campanya informativa a través dels mitjans de
comunicació locals (Canal Terrassa, Ràdio Terrassa, Visquem Terrassa,
web, llistat de correus electrònics, etc) sobre el funcionament dels
plens municipals i la política terrassenca, remarcant especialment
aquells aspectes en els quals la població de Terrassa té la
possibilitat de participar-hi directament.
Des de la CUP
remarquem la importància que té que el poble de Terrassa es mantingui
informat i conegui el funcionament de la política municipal per tal
d'avançar cap a una democràcia participativa. Així una bona forma
d'avançar en aquest sentit seria realitzant una campanya a través dels
mitjans de comunicació.MOCIÓ QUE PRESENTA LA
‘CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR’ DE TERRASSA A L’AJUNTAMENT DE TERRASSA PER
DEMANAR PER LA
POTENCIACIÓ DE LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVAAtès que des de l’Ajuntament de Terrassa existeix un gran
interès a l’hora d’informar a tots i totes les terrassenques respecte les
decisions i esdeveniments ocorreguts en la política municipal,Atesa la importància que té que el poble de Terrassa es mantingui
informat i conegui el funcionament de la
política municipal per tal d’avançar cap a una democràcia participativa,Atès que els mitjans de comunicació locals són una eina
municipal al servei de la població, i per això creiem que han de donar la màxima
informació vers la política municipal i el seu funcionament,Atès que existeixen diferents fòrmules per tal que la
població de Terrassa participi directament en la política municipal, les quals són
desconegudes per la major part de la població, i que una bona manera de donar-les a conèixer és a través
dels mitjans de comunicació municipals,Des de la CUP
de Terrassa, fem arribar la nostra proposta per tal que aquest Ple Municipal acordi:Realitzar una campanya informativa a través dels mitjans de
comunicació locals (Canal Terrassa, Ràdio
Terrassa, Visquem Terrassa, web, llistat de correus electrònics, etc) sobre el
funcionament dels plens municipals i la
política terrassenca, remarcant especialment aquells aspectes en els quals la població de Terrassa té la
possibilitat de participar-hi directament.Terrassa, 28 de desembre de 2006