Vilafranca: La Cup referma el seu compromís a favor de la Vegueria del Penedès


Us adjuntem el contingut de la roda de premsa que va celebrar ahir la CUP de Vilafranca del Penedès sobre diverses
qüestions entorn la Vegueria Penedès. Des de la Candidatura d'Unitat Popular de Vilafranca del Penedès volem
refermar públicament la nostra posició sobre la proposta de nova ordenació
territorial de Catalunya, i el nostre compromís amb l'articulació d'un àmbit
funcional de planificació conjunt amb les comarques de l'Alt Penedès, el Baix
Penedès, el Garraf i aquells municipis de l'Anoia que lliurement s'hi vulguin
adherir, així com amb la creació d'una Vegueria del Penedès que integri
aquestes comarques i municipis. 1er. La CUP portarà en el programa electoral 2007-2011 el compromís de
treballar, en tots els àmbits que estiguin al nostre abast, per tal que la
Vegueria Penedès esdevingui una realitat quan més aviat millor. Reafirmem,
així, aquest compromís que hem vingut demostrant durant la legislatura
2003-2007. Entenem que la creació d'una Vegueria Penedès respon a la voluntat
popular dels i les vilafranquines, i és coherent amb una realitat demogràfica,
històrica, social, i de relacions entre les comarques que es proposa que
l'integrin.


            2on. Des de la CUP
instem al Govern de la Generalitat a crear un nou àmbit funcional de
planificació territorial dins la Revisió del Pla General Territorial de
Catalunya que contingui les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el
Garraf i aquells municipis de l’Anoia que lliurement s’adhereixin a aquesta
iniciativa. Entenem que aquest pas és imprescindible per tal d'articular i fer
realitat una futura Vegueria del Penedès. Des de la CUP, també fem una crida
als grups polítics presents al Parlament de Catalunya perquè donin suport a
aquesta demanada.            3er. Per finalitzar, la CUP anima la resta de partit
polítics que concorreran a les eleccions municipals a Vilafranca del Penedès el
proper 27 de maig, a fer constar el compromís amb la defensa de la Vegueria
Penedès, en els seus programes electoral. La unitat d'acció en aquest qüestió
serà imprescindible per aconseguir aquesta fita. També els animem a treballar,
amb fermesa i coherència, per tal que els seus grups parlamentaris donin suport
a la creació d'un nou àmbit funcional de planificació territorial dins la
Revisió del Pla General Territorial de Catalunya.

20 de febrer de 2007

Candidatura d'Unitat PopularVilafranca del Penedès ALTRES
VALORACIONS

Des de la CUP, també volem valorar en aquesta roda de premsa
algunes qüestions d'actualitat, relacionades amb el tema de la Vegueria
Penedès. INCOMPLIMENT REITERAT DELS ACORDS DE PLELa CUP vol denunciar l'incompliment reiterat dels acords de ple
per part de l'equip de govern. El passat 21 de novembre de 2006, ara fa 3
mesos, es va debatre i aprovar amb els vots de la majoria del ple (CIU, ERC, PP
i CUP) la darrera moció en defensa de la Vegueria Penedès. Entre els diversos
punts d'acord, en la moció hi havia uns punts molt concrets que s'expressaven
literalment així, i que han estat incomplerts:     
Nomenar, en la propera Junta de Govern
Local, la persona que faci les gestions oportunes perquè es portin a terme les
diferents iniciatives que van sortint en la materialització de l’Acord de Ple
del dia 21 de març de 2006. En aquest acord, entre d’altres,  es preveia que calia fer visible el recolzament
donat a l’acció en pro d’aquesta Vegueria i ho concretava en les següents
propostes, ja aprovades en la seva majoria per la comissió paritària en reunió
del dia  4  de maig de 2006.     
Penjar la pancarta, de forma fixa,
immediata  i continuada, al balcó de
l’Ajuntament, a la plaça de la Vila     
Adreçar a totes les entitats i empreses
vilafranquines una carta signada per l’Alcalde fent-les partícips de la
voluntat política d’aquest Ajuntament d’aconseguir l’àmbit de planificació
territorial propi pel Penedès i que es creï “la Vegueria Penedès” al moment de
procedir a la nova divisió territorial de Catalunya, invitant-les  a introduir en tota la seva documentació el
logo de la Vegueria; instant-les perquè apliquin aquesta mesura a totes les
activitats; animant-les a dur a terme aquelles iniciatives que ajudin a
estendre, entre els associats o la població en general, el desig i la voluntat
per una Vegueria Pròpia.

 

VALORACIONS DEL DARRER PLE I ACCIONS AL RESPECTE

Tenint en compte la resposta del portaveu del govern municipal,
Francisco Romero, que avançava que des de la Junta de Govern havien pres la
decisió de que les qüestions entorn de pancartes i senyeres en el balcó de
l'Ajuntament  serien preses des de la
unanimitat de la Junta de Portanveus, des de la CUP volem denunciar la
prevaricació que suposa prendre  aquesta
decisió sobre un acord de ple.
Davant d'aquest fet, i esperant la resposta per escrit del
govern municipal, no descartem cap actuació. Des de la CUP no tenim intenció de
dur la política municipal als tribunals però tenint en compte que el mateix
alcalde en el darrer ple de febrer ens va instar a dur als tribunals si teníem
alguna prova del mal ús del poder que ells estaven exercint, no descartem tal
possibilitat. EL PAPER D'ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAEns hem assabentat per la premsa que els membres de la
Plataforma per una Vegueria Pròpia es varen reunir la setmana passada amb el
Consell de Governació i secretaria general d'ERC, dirigit per Joan Puigcercós,
per conèixer si Esquerra donarà suport a la creació de l'àmbit funcional de
planificació territorial per al Penedès. Segons ha transcendit, ERC encara no
té clar si donarà suport a l'àmbit de planificació per a les comarques de la
Vegueria Penedès.Des de la CUP, instem als responsables de la junta local d'ERC
de Vilafranca, al Sr. Zafra i al cap de llista Pep Quelart, que deixin de banda
el “culebrot” que ens serveixen cada setmana sobre les males relacions entre la
nova executiva i el seu grup municipal, i es posin a treballar de veritat
perquè el seu grup Parlamentari i els Consellers del seu partit donin suport a
l'àmbit de planificació específic per a les nostres comarques i a la Vegueria
Penedès. Una marxa enrere en aquesta matèria, per part d'ERC, seria
inacceptable. Ara és l'hora dels fets!