Vilanova:La CUP aposta per un nou Pla General


La CUP aposta per un nou Pla General que adeqüi el creixement
urbanístic als serveis públics generablesLa CUP de Vilanova es nega a acceptar el model de
creixement desmesurat aprovat per tots els partits representats a l'Ajuntament,
que convertiran la ciutat en una més del segon cinturó de Barcelona sense
identitat pròpia i amb un teixit associatiu i una activitat social i cultural
totalment devaluada. Per això, proposen moderar el creixement, fins al punt de
la congelació i replantejament dels nous sectors urbanístics previstos. La CUP
no acceptarà més creixement si aquest no va acompanyat d'un creixement igual o
major de infrastructures i serveis. 
La candidatura municipalista creu que el creixement actual no segueix cap model
lògic i proposa evitar noves construccions al nord de la variant de la C-246,
fora de zones ja molt consolidades que en cap cas haurien de créixer. Un altre
tret clau del programa urbanístic de la CUP és conservar les tres zones
urbanístiques més característiques de Vilanova: el casc antic (Cap de Creu
inclòs), la Geltrú i la façana marítima, que estan sent transformades per
interessos únicament privats, contra la voluntat de la gran
majoria.

Model econòmic

Per potenciar la indústria, i per tant
l'ocupació a Vilanova, s'ha de promocionar la creació de sòl industrial i
apostar pels sectors de la indústria considerats estratègics, com la de les
noves tecnologies i altres que proporcionin força llocs de treball qualificats
aprofitant el fet que tenim una Universitat Politècnica a Vilanova.

Pel
que fa a la potenciació del petit i mitja comerç, la CUP creu que Vilanova ha
d'exercir de capital del Garraf. La candidatura municipalista vol la creació de
nou comerç integrat a la vila i en cap cas en centres comercials a l'extra radi.
Per fer-ho, proposen la creació de nous carrers comercials mitjançant la
vianalització de carrers tant al centre com a altres barris. També creu
necessària una moratòria de noves llicències per a l'obertura d'entitats
bancàries, immobiliàries i ett's per dos motius: el primer, que aquest tipus
d'establiments provoquen un increment del preu dels locals comercials que el
petit comerciant no pot assumir. El segon, per les diferents característiques
entre aquests establiments i el diferent dinamisme comercial que ofereixen al
llarg del dia.

Proposen un Pla Urbanístic nou

Les idees
introduïdes per la CUP xoquen frontalment amb el Pla Urbanístic Orgànic actual.
En aquest pla es contempla el creixement de la població de Vilanova fins a més
de 130.000 habitants en els propers anys que comportaria la creació d'un
"continum urbà" a tota la plana del Garraf que acabi unint Vilanova, St. Pere de
Ribes, Sitges i Cubelles, que fins i tot replanteja el traçat de la variant de
la C-246 a mig termini per portar-la més al nord i així guanyar més espai per
poder construir. El pla actual parla de demanda d'habitatge de mitja i baixa
densitat amb predomini de l'habitatge unifamiliar. Un tipus de vivenda que la
Cup considera totalment insostenible i planteja un creixement brutal de la
superfície habitada a Vilanova. Aquest pla preveu fer un gran passeig marítim
que vagi de Sitges fins a Cubelles.

En aquest sentit, la CUP es pregunta
com pretenia l'Ajuntament de Vilanova salvar la Platja Llarga si hi vol
construir un passeig marítim? Com pensava fer-ho a la zona marítima dels Colls ?
La CUP considera que el redactat del Pla General és més propi d'una gran empresa
promotora que d'un ajuntament democràtic.

Aposta per salvar
l'Ortoll

És en aquest sentit que des de la CUP s'està desenvolupant un
projecte per canviar l'ús que es vol fer de la zona de l'Ortoll. La CUP creu que
és prioritària la requalificació d'aquesta zona de sòl urbanitzable a no
urbanitzable, per conservar aquest paratge natural creant un gran parc del qual
en pugui gaudir tota la ciutadania. La CUP considera que l'actual estat de
deixadesa a la zona, plena d'abocadors incontrolats, pot estar consentida per
legitimar encara més que s'hi acabin construint vivendes.