Notícies municipals

18/06/2018

La CUP Igualada recorda que “malgrat haver votat favorablement a la concessió de subvencions per a entitats sense ànim de lucre, cal abocar llum sobre la baremació o valoració actual i reformar el procediment de convocatòria i tràmit de les subvencions a entitats”.

18/06/2018

En el ple municipal del passat 14 de juny de 2018 es va aprovar l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament i la constitució del Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, on els ingressos obtinguts mitjançant alienació i gestió dels béns d'aquest patrimoni han de ser destinats a polítiques d'habitatge.

15/06/2018

Ens podreu pendre la forja del Parc 1 d'Octubre 2017 pensant que no ens aixecarem de nou pero mai, mai, ens podreu pendre la memòria ni la dignitat de ser un poble lliure.

15/06/2018

Reduir les energies provinents de combustibles fòssils i crear un model energètic molt més descentralitzat, autosuficient i d'acord amb les característiques del nostre territori és un dels nostre objectius.

CUP Quim Torra Soler Vilardell Sant Celoni
15/06/2018

  La CUP ha aprofitat la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra i Pla, avui a Sant Celoni per inaugurar els edificis del nou institut de formació professional i l’escola Soler de Vilardell per entregar-li una carta (l’adjuntem seguidament) descrivint el panorama educatiu celoní i la desigualtat existent entre escola pública i concertada que ha viscut tradicionalment el nostre poble.

14/06/2018

La CUP sol·licita aquest espai el passat 4 de maig i el consistori dóna com alternativa el casal d’avis, però en l’horari que aquests el fan servir i la formació independentista es nega a interrompre la seva activitat per poder fer l’assemblea i sol·licita de nou la

14/06/2018

La CUP de Pedreguer presentarem al pròxim Plenari dues mocions per tal d’aprofundir en la transparència de l’Ajuntament i auditar el servei de recollida de residus per tal de confirmar que l’empresa concessionària del servei compleix amb el contracte i amb els drets dels treballadors.

14/06/2018

En motiu del 50è aniversari de la mort de Margarita Xirgu es posa en valor la seva figura a nivell nacional amb diversos actes, destacats els de Molins, lloc de naixement de l'actriu. A la nostra vila, la Setmana Xirgu es consolidarà per posar en valor cada any el teatre a nivell local i la figura de la dona en ell.

Moció CUP contra pisos turístics diputació de Girona
14/06/2018

La Candidatura d’Unitat Popular ha fet públic la seva intenció d’impulsar un registre d’habitatges d’ús turístic a nivell de comarques gironines. La iniciativa, que prendrà forma de moció i serà debatuda al pròxim ple de la Diputació de Girona del mes de juny, persegueix l’objectiu de disposar d’una radiografia actualitzada del nombre total d’habitatges que operen a tots els municipis de la demarcació. 

14/06/2018

Són les dues cares de la moneda: Per tal que hi hagi burgesos, hi havia d’haver obrers. L’explotació de l’home per l’home -com diu el marxisme-, va possibilitar que les classes benestants puguessin lluir aquells vestits tan bells, conduir els primers cotxes, viure a còmodes cases modernistes, etc.

Pàgines