Notícies de Nacional

La diputada Eulàlia Reguant formarà part d’una delegació de l’Esquerra Independentista present als diferents actes que els moviments de l’esquerra alternativa i anticapitalista alemanya organitzen del 5 al 8 de juliol a Hamburg, com a resposta de la reunió dels caps d’estat de les principals potències mundials.

La CUP-CC fa públiques les següents reflexions al voltant de la proposta de creació de l'Agència del Patrimoni Natural

1. La CUP ha denunciat reiteradament les agressions i la mala gestió pública del patrimoni natural en el conjunt dels Països Catalans i ha donat i donarà suport a les lluites sorgides arreu per a la defensa del territori.

La diputada Eulàlia Reguant formarà part d’una delegació de l’Esquerra Independentista present als diferents actes que els moviments de l’esquerra alternativa i anticapitalista alemanya organitzen del 5 al 8 de juliol a Hamburg, com a resposta de la reunió dels caps d’estat de les principals potències mundials.

Els Pactes sobre Drets Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 19 de desembre de 1966, ratificats i en vigor al Regne d’Espanya des de 1977 - publicats en el BOE, 30 d’Abril de 1977- reconeixen el dret dels pobles a l’autodeterminació com el primer dels drets humans.

PART RESOLUTIVA

Subscrivim la Declaració institucional per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les persones LGTBI.

Demanem ser partícips del recull de clàusules contractuals de caràcter social de la Diputació de Barcelona en un entorn de necessitat d’internalització de determinats serveis tant a la Diputació com als diferents ajuntaments. Posem en qüestió la capacitat de control-fiscalització pel compliment de les clàusules.

Ens abstenim a una modificació de crèdit que atorga 50.000€ al bisbat de Vic.

Avui, amb l’obertura de les propostes finals, s’ha constatat el fracàs de BCN World ja que només l'empresa nordamericana Hard Rock manté la seva proposta de construcció. Una proposta que encara no es coneix.

Avui, amb l’obertura de les propostes finals, s’ha constatat el fracàs de BCN World ja que només l'empresa nordamericana Hard Rock manté la seva proposta de construcció. Una proposta que encara no es coneix.

Les diferents organitzacions de l'Esquerra Independentista volem mostrar, amb motiu del Dia per l'alliberament LGBTI, el nostre ferm rebuig a qualsevol mena de violència contra totes les persones per motius de gènere i d'opció sexual, així com al sistema que manté i reprodueix aquestes violències.

Pàgines