Notícies de Nacional

PART RESOLUTIVA

Subscrivim la Declaració institucional per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les persones LGTBI.

Demanem ser partícips del recull de clàusules contractuals de caràcter social de la Diputació de Barcelona en un entorn de necessitat d’internalització de determinats serveis tant a la Diputació com als diferents ajuntaments. Posem en qüestió la capacitat de control-fiscalització pel compliment de les clàusules.

Ens abstenim a una modificació de crèdit que atorga 50.000€ al bisbat de Vic.

Avui, amb l’obertura de les propostes finals, s’ha constatat el fracàs de BCN World ja que només l'empresa nordamericana Hard Rock manté la seva proposta de construcció. Una proposta que encara no es coneix.

Avui, amb l’obertura de les propostes finals, s’ha constatat el fracàs de BCN World ja que només l'empresa nordamericana Hard Rock manté la seva proposta de construcció. Una proposta que encara no es coneix.

Les diferents organitzacions de l'Esquerra Independentista volem mostrar, amb motiu del Dia per l'alliberament LGBTI, el nostre ferm rebuig a qualsevol mena de violència contra totes les persones per motius de gènere i d'opció sexual, així com al sistema que manté i reprodueix aquestes violències.

Després de diverses reunions mantingudes amb les treballadores del CAR, es constata que aquestes no estan adequadament preparades per fer front als riscos que la seva feina implica, especialment en les actuacions vinculades amb inspecció de caça.

Davant l’aprovació, la setmana passada, de la memòria inicial de l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària, la CUP mostra, un cop més, el seu rebuig al que considera un projecte que permetrà l’activitat privada als centres sanitaris públics.

Les dues xerrades on participarà la diputada Mireia Vehí els dies 21 i 22, formen part d’una setmana d’actes del 19 al 24 de juny a les principals ciutats italianes, per explicar la nova etapa que Catalunya entoma davant l’anunci del referèndum de l’1 d’octubre. 

Els actes estan organitzats per diferents col·lectius d’esquerres anticapitalistes italians (Noi Restiamo, Rete dei Comunisti, Collettivo Militant, Cuma, Genova City Strike, Csoa CortoCircuito, Zenti Arrubia) en col·laboració amb el SEPC (Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans). 

El Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 57 del Reglament del Parlament, ha demanat la compareixença urgent de Luis María Linde de Castro, Governador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda del Parlament perquè doni explicacions sobre la condonació, per part del banc d’Espanya, de prop de 40.000 milions d’euros públics a les entitats financeres rescatades a partir de l’any 2012.

Ens agradaria, en primer lloc, posar sobre la taula l’excepcionalitat de passar una Proposta de Resolució d’aquest tipus per Ple.

Pàgines