Notícies de Nacional

La CUP-Crida Constituent ha presentat un escrit al Jutjat d'Instrucció núm. 13 de Barcelona per donar resposta als requeriments que aquest Jutjat està enviant a empreses, funcionaris i teatres sobre la celebració del referèndum. En l'escrit la CUP-CC comunica al Jutjat la seva condició de "coautora i cooperadora necessària" de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.

Avui és un dia important, i no ho és només perquè s’aprova una llei per a la creació d’una Renda Garantida de Ciutadania, sinó perquè s’aprova una llei que és fruit d’un procés de mobilització ciutadana. I per això, les nostres primeres paraules són d’agraïment cap a la Comissió Promotora de la ILP de la Renda Ciutadana Garantida. Gràcies per tot i per tant.

La diputada Eulàlia Reguant formarà part d’una delegació de l’Esquerra Independentista present als diferents actes que els moviments de l’esquerra alternativa i anticapitalista alemanya organitzen del 5 al 8 de juliol a Hamburg, com a resposta de la reunió dels caps d’estat de les principals potències mundials.

La CUP-CC fa públiques les següents reflexions al voltant de la proposta de creació de l'Agència del Patrimoni Natural

1. La CUP ha denunciat reiteradament les agressions i la mala gestió pública del patrimoni natural en el conjunt dels Països Catalans i ha donat i donarà suport a les lluites sorgides arreu per a la defensa del territori.

La diputada Eulàlia Reguant formarà part d’una delegació de l’Esquerra Independentista present als diferents actes que els moviments de l’esquerra alternativa i anticapitalista alemanya organitzen del 5 al 8 de juliol a Hamburg, com a resposta de la reunió dels caps d’estat de les principals potències mundials.

Els Pactes sobre Drets Civils i Polítics i sobre Drets Econòmics, Socials i Culturals, aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 19 de desembre de 1966, ratificats i en vigor al Regne d’Espanya des de 1977 - publicats en el BOE, 30 d’Abril de 1977- reconeixen el dret dels pobles a l’autodeterminació com el primer dels drets humans.

PART RESOLUTIVA

Subscrivim la Declaració institucional per uns municipis amb orgull i respecte als drets i llibertats de les persones LGTBI.

Demanem ser partícips del recull de clàusules contractuals de caràcter social de la Diputació de Barcelona en un entorn de necessitat d’internalització de determinats serveis tant a la Diputació com als diferents ajuntaments. Posem en qüestió la capacitat de control-fiscalització pel compliment de les clàusules.

Ens abstenim a una modificació de crèdit que atorga 50.000€ al bisbat de Vic.

Pàgines