L’Ajuntament de Torà incompleix els terminis de celebració de plens

Nacional

Des del 12 d’agost que no s’ha convocat cap ple ordinari. No es compleix ni l’acord de celebrar sessions amb periodicitat mensual ni la LleiMunicipal. […]


Des del 12 d’agost que no s’ha convocat cap ple ordinari.

No es compleix ni l’acord de celebrar sessions amb periodicitat mensual ni la Llei
Municipal.

La legislació que regula el funcionament dels plens dels ajuntaments estableix que, en
el cas dels municipis de menys de 5.000 habitants, el ple s’ha de reunir com a mínim
cada tres mesos (Art. 98 del TRLMRLC), podent els mateixos ajuntaments establir una
periodicitat major.

Ja fa anys que a Torà es va establir una periodicitat mensual per als plens ordinaris.
Després de la presa de possessió de l’actual ajuntament es va acordar que les sessions
plenàries ordinàries continuarien sent mensuals, reunint-se el Ple cada primer
divendres de mes. D’ençà del 12 d’agost, en el que s’aprovaren les retribucions a
l’alcaldessa i als regidors de l’equip de govern, no s’ha convocat cap més ple ordinari.
Això significa que no només s’incompleix la periodicitat mensual acordada pel propi
ajuntament, sinó que no es compleix tampoc la periodicitat mínima establerta per la
legalitat vigent, donat que fa més de tres mesos de l’últim ple ordinari.

El ple de 12 d’agost ha estat també l’únic ple ordinari, fins ara, de l’actual ajuntament
de Torà. La resta de plens celebrats han estat de caire extraordinari, motiu pel
qual tenien una ordre del dia tancada, sense que els grups municipals de l’oposició
poguessin afegir-hi cap punt a debatre i sense torn de preguntes.

L’Assemblea de la CUP de Torà vol manifestar el seu rebuig davant d’aquests reiterats
incompliments de la periodicitat de les sessions plenàries, així com recordar que el Ple
és el màxim òrgan de decisió democràtica d’un ajuntament.

17 de novembre de 2011