Participa

Apropa’t a les nostres assemblees

La Candidatura d’Unitat Popular es basa en la participació democràtica de totes les persones que en formen part i que prenen partit en diferents lluites del seu entorn. Per aquest motiu s’organitzen en Assemblees Locals i cada militant o simpatitzant s’adscriu necessàriament a una d’elles. Les Assemblees Locals són les que treballen les línies generals de l’organització nacional i, a nivell local, treballen per construir pobles, viles i ciutats lliures i justes per a la gent que hi viu.

Les diferents Assemblees Locals que formen la CUP s’agrupen en Assemblees Territorials repartides geogràficament pels Països Catalans. Per militar a la CUP cerca la teva assemblea més propera, contacta-hi i participa de la seva activitat diària!

Al Ter
[email protected]

Baix Llobregat
[email protected]

Barcelona
[email protected]

Camp
[email protected]

Catalunya Central
[email protected]

Comarques Centrals del PV
[email protected]

Maresme -Barcelonès Nord
[email protected]

Mallorca
[email protected]

Nord-Oriental
[email protected]

Penedès
[email protected]

Ponent
[email protected]

Pirineu i Aran
[email protected]

Terres de l’Ebre
[email protected]

Vallès Occidental
[email protected]

Vallès Oriental
org.vallesoriental-baixmontseny@comunicacio

Exteriors
[email protected]