S’aprova la moció de la CUP de Vilanova i la Geltrú pel segument del deute municipal i les inversions

Nacional

També s’aprova la moció d’urgència sobre els treballadors de la piscina municipal, mentre que decau la del suport a la campanya BDS de boicot a […]


També s’aprova la moció d’urgència sobre els treballadors de la piscina municipal, mentre que decau la del suport a la campanya BDS de boicot a Israel

El Ple de l’1 de juliol va servir perquè tots els partits representats al consistori donessin suport a la realització d’una auditoria del deute perquè tota la ciutadania vilanovina sàpiga i pugui consultar de forma clara i directa què debem, a qui i per quin concepte: quines inversions han generat el deute, quin deute ha generat el mateix deute, quines quantitats i a quines entitats bancàries les debem… etc. Tot això perquè el deute és el problema més significatiu al que s’enfronta el nostre Ajuntament. En paraules del portaveu de la CUP, el regidor Marc Font: “Volem que la ciutadania conegui la situació actual del deute, com s’hi ha arribat i pugui valorar si aquest deute és il•legítim”. Aquest control es realitzarà des de la pròpia comissió d’Hisenda i preveu que en un termini no superior a 12 mesos es pugui presentar a la ciutadania les conclusions extretes, i que en sessions públiques es doni a conèixer tota la informació i que fins i tot els ciutadans puguin reclamar les explicacions de qui creguin oportú.

La segona moció de la CUP demanava el posicionament del Ple a favor de la campanya BDS de boicot, desinversions i sancions a Israel, commemorant el 65è aniversari de la Nakba palestina. Aquesta campanya de solidaritat amb el poble palestí preveu castigar el règim israelià per totes les seves accions contra la causa palestina. A més, contemplava el fet que aquells organismes, empreses i entitats israelianes que reconeguessin el poble palestí no es veurien afectades per aquesta campanya. La moció va decaure amb l’únic vot favorable de la CUP i ICV, l’abstenció del PSC i el vot contrari de CIU i PP.

La tercera moció que va defensar la CUP, va entrar d’urgència i ho va fer conjuntament amb el PSC i ICV. Aquest fet va provocar que es retirés la moció contra l’obligació de l’ús del casc per ciclistes urbans. La moció d’urgència pretenia evitar que els treballadors de la piscina municipal es veiessin afectats pel tancament d’aquesta instal•lació per a la realització de les obres de remodelació ja conegudes per tothom. El fet que tanqués la piscina, juntament amb la situació contractual d’alguns treballadors, posa en perill el lloc de treball i les garanties laborals del personal, sobretot dels monitors. La moció es va aprovar.

L’altre tema destacat del Ple va ser el de la decisió de permetre, o no, la celebració del correbous de la Collada. Aquest punt ja va decaure en el passat Ple, però tant PP com PSC van demanar tornar-lo a portar a votació. Des de la CUP es va manifestar la sorpresa a l’hora de veure com alguns partits voten els mateixos punts de manera diferent depenent de si són simplement simbòlics o bé que tenen una afectació real. La votació es va realitzar, i de nou, l’Ajuntament va denegar el permís amb els vots contraris a aquest correbous de la CUP, ICV i CIU, els vots favorables de PP i PSC, i amb una abstenció del grup socialista.

Finalment, en aquest Ple també es van tractar diferents punts de l’ordre del dia referents a l’habitatge, en els que la CUP va defensar la necessitat d’impulsar mesures que generin canvis estrucutrals en aquest sentit, que facilitin als Ajuntaments eines i mesures per disposar d’un parc d’habitatge públic. Fins el moment, les mesures que s’han anat prenent no han solucionat el problem, sinçó que han perpetuat l’habitatge com una mercaderia, i no pas com un dret. En aquest sentit, la CUP va votar en contra del Pla Local de l’Habitatge, pel simple fet de què s’aprova amb xifres demogràfiques que la realitat ja ha superat i per tant errònies. A més, des de la CUP es va donar suport a mesures per fomentar que la ciutadania pugui compartir pis. L’últim tema va ser el de les negociacions de l’Ajuntament amb les entitats bancàries per poder posar a disposició dels ciutadans els centenars de pisos buits que actualment hi ha a la ciutat. Entenent la dificultat de negociar amb aquestes entitats, es va criticar que només s’hagin pogut aconseguir 3 habitatges per a tres famílies vilanovines. Aquesta és la solidaritat i la justícia dels poderosos.

3 de juliol de 2013