Arenys: La CUP envia a l’ACA un pre-informe on qüestiona el soterrament de la riera

Nacional

El pre-informe elaborat pels prestigiosos enginyers francesos, Yves Gouvernet i Daniel Chardin, detecta algunes deficiències, errors i mancances en el projecte de soterrament de la […]


El pre-informe elaborat pels prestigiosos enginyers

francesos, Yves Gouvernet i Daniel Chardin, detecta algunes

deficiències, errors i mancances en el projecte de soterrament de la

Riera d’Arenys de Munt que s’està duent a terme. La conclusió a que

s'arriba és que el disseny de les obres hauria de ser corregit i

s’ofereixen, en el

cas que s’aturin les obres, a realitzar un estudi hidràulic que

presenti una alternativa fiable de regulació del cabals de la Riera. És

per això que que la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)

d'Arenys de Munt l'ha fet arribar a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

i ha demanat una reunió amb el seu director, Manuel Hernéndez.


La CUP d'Arenys remarca que ara no es podrà argumentar, des de

l’administració pública, que es desconeixien aquestes deficiències en

el projecte. Algunes de les quals ja havien estat plantejades des de

‘Salvem la Riera’. Ara tampoc es podrà argumentar que només s’havien

detectat per grups ecologistes locals.


L’opinió professional d’aquests dos enginyers francesos, amb prestigi

internacional, i desconeixedors d’una problemàtica local, o sigui amb

una opinió neutra, hauria de ser tinguda en compte pels responsables

públics d’aquesta obra, segons la formació independentista.


Els dos enginyers, un d’obres públiques i l’altre

d’enginyeria hidràulica, són persones amb importants responsabilitats

en empreses capdavanteres a nivell mundial en obra publica i en

enginyeria d’obra pública.


 


 


============== 


 


Sr. Manuel Hernandez i Carreras

Director de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Provença, 204-208

08036 Barcelona Telf. 93 567 28 00

Objecte: Projecte de soterrament de la Riera d’Arenys de Munt

Benvolgut senyor,

Com a regidor de l'Ajuntament d'Arenys de Munt m'adreço a vostè per fer-li

arribar un estudi ràpid sobre l'estabilitat de les estructures previstes en el projecte

de soterrament de la Riera d'Arenys de Munt.

Aquest estudi ràpid ha estat elaborat per l'enginyer francès Daniel Chardin, que

treballa amb l'empresa ARCADIS (grup internacional d'obres d'enginyeria). I me

l'ha fet arribar l'enginyer Yves Gouvernet, director per l'Àfrica de l'empresa VINCI

(primer grup mundial integral de concessions-construccions d'obres públiques),

que és veí del municipi.

Aquest veí, en estar relacionat amb el món de l'enginyeria en obres públiques, es

va interessar pel projecte de soterrament de la Riera i me'n va demanar una còpia

per poder-lo analitzar.

En aquest informe ràpid, que m’ha estat lliurat en data 27 de desembre, s'han

detectat algunes deficiències, errors o mancances del projecte (importants, al

meu entendre, encara que jo no sóc un entès en aquesta qüestió) i l'acaba amb la

conclusió que el disseny d'aquestes obres hauria de ser corregit.

Per altra banda, l'enginyer Yves Gouvernet proposa que, en cas de parar-se

l'obra, la seva empresa, VINCI, podria fer un estudi hidràulic complet per

presentar una alternativa fiable de regulació dels cabals de la Riera d'Arenys de

Munt.

Li haig de transmetre la preocupació que m'ha expressat el senyor Yves

Gouvernet, i la meva, ja que no considera que amb l'actual projecte es pugui

Projecte de soterrament de la Riera d’Arenys de Munt pàgina 2 de 2

garantir la seguretat de les persones que resideixen per sota de la bassa de

laminació.

Per tant, m'agradaria que em pogués donar cita, dia i hora, per poder parlar sobre

aquesta qüestió i poder conèixer quina és la seva opinió sobre això que li exposo

i sobre aquest informe que li adjunto.

Comprendrà que aquesta és una qüestió important, espero i confio que donarà

resposta a aquesta petició el més ràpidament possible. Amb aquest fi li facilito les

meves dades de contacte: XXXXXXXXXXXXXX

Atentament,

Josep Manel Jimenez i Gil

Regidor de l'Assemblea de la Candidatura d'Unitat Popular a l'Ajuntament

d'Arenys de Munt

Arenys de Munt, 14 de gener del 2008

Documents adjunts:

· Carta de presentació del sr. Yves Gouvernet (1 pàgina)

· Informe ràpid elaborat pel sr. Daniel Chardin, manuscrit en francès (3 pàgines)

· traducció a l’espanyol, realitzada pel sr. Yves Gouvernet (3 pàgines)

(total: 7 pàgines adjuntes)

26 de gener de 2008