Arenys de Munt: Una Jutgessa dóna la raó a la CUP en el cas de Ca l’Espàrrec

Nacional

La jutgessa en data 21 de febrer, en les mesures cautelars, dóna la raó a la CUP d'Arenys, anul·lant la decisió de la Junta de […]La jutgessa en data 21 de febrer, en les mesures cautelars, dóna la raó a la CUP d'Arenys, anul·lant la decisió de la Junta de Govern d'autoritzar l'enderroc i suspèn l'enderroc de les Masies de Ca l'Espàrrec fins que no s'hagi acabat tot el procés del contenciós administratiu.


Davant la imminència de l'enderroc de les Masies de Ca l'Espàrrec,
anunciada pel Batlle, Sr. Carles Móra, el 29 de gener i pel fet que es va
autoritzar la llicencia d'enderroc a l'empresa VALLJOV, S.L. en data 19 de
novembre del 2007, la CUP d'Arenys de Munt va presentar Recurs Contenciós
Administratiu en data 31 de gener, per tal d'aturar aquest enderroc i
declarar les Masies Bens Culturals d'Interès Local.
La jutgessa en data 21 de febrer, en les mesures cautelars, dóna la raó a la
CUP, anul·lant la decisió de la Junta de Govern d'autoritzar l'enderroc i
suspèn l'enderroc fins que no s'hagi acabat tot el procés del contenciós
administratiu (trobaràs una copia de la resolució com a document adjunt).
El recurs (que també podràs trobar com a document adjunt) es va presentar
sobre dos fonaments bàsics:
1. Els poders públics han de fer prevaldre l'interès públic
en aquells bens mobles o immobles relacionats amb la història i la cultura
de Catalunya per tal de oferir-los la màxim protecció i defensa, de manera
que puguin ser gaudits pels ciutadans i puguin ser transmesos en les millors
condicions a les generacions futures. Aspectes que estan regulats en la Llei
9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i en especial en els
seus articles 18, 21 i 25.
També la Constitució Espanyola en el seu article 46 diu: '*Los poderes
públicos garantizaran la conservación ... del patrimonio històrico, cultural
y artistico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran,
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad*'.
Per tant, els poders públics de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, o sigui
l'Equip de Govern (AM2000, CiU i PSC) i els funcionaris responsables,
Arquitecta Municipal i Secretaria, no van fer prevaldre l'interès públic del
vilatans d'Arenys de Munt, regulats per llei, en les seves decisions quan
van denegar la petició de declarar les Masies de Ca l'Espàrrec BCIL en les
mocions presentades en data 6 de setembre del 2007, anant en contra de la
Llei de Patrimoni Cultural Català i anant en contra de la Constitució
Espanyola.
2. La decisió d'autoritzar la llicència d'enderroc va en
contra del Pla General d'Arenys de Munt que preveu expressament que aquesta
llicència s'ha de tramitar simultàniament amb la llicència de les obres a
dur a terme en el solar. Argument que el propi Ajuntament va utilitzar per
ajornar la concessió d'una llicencia d'enderroc i que va quedar reflectit en
un informe municipal del 8 de novembre del 2007 en el que deia textualment:
'*es requereix aquesta tramitació simultània d'ambdós projectes per motius
de seguretat i d'ordre públic, per evitar la proliferació de solars en el
municipi*'. Hem de recordar que el mateix dia 19 de novembre la llicencia
d'obres es va denegar, per l'Equip de Govern, per greus incompliments del
Pla General
Aquest arguments ja van ser utilitzats, alguns, en les mocions presentades
per la CUP en el Ple del 6 de setembre del 2007 i els altres en el Recurs de
Reposició, també presentat per la CUP, en data 31 de desembre del 2007 i
tots van ser descartats per l'Equip de Govern.
Ara ha hagut de ser una Jutgessa la que hagi hagut de donar la raó, en les
mesures cautelars, a la CUP davant de les negatives de l'Equip de Govern.
El fet que l'empresa Construcciones Juanes, S.A. hagi fet fallida (segons
sembla) no implica que la constructora Valljov, S.A., propietària d'aquesta
unitat d'actuació i que pertany al mateix grup que l'anterior, hagi d'aturar
la seva activitat, ni que no pugui traspassar aquesta propietat a alguna
altra empresa que continuï la seva activitat o per cancel·lar deutes, ni que
s'hagi d'aturar l'enderroc.
El que si atura l'enderroc de forma efectiva, fins a la resolució del
contenciós, és la decisió judicial que s'ha pres a instàncies de la CUP.
Al mateix temps des de la CUP, valorem que, ara, l'Equip de Govern, que
sempre havia manifestat la seva voluntat de salvar les masies (encara que
aquesta voluntat només havia quedat reflectida en discursos i no de forma
real, malgrat les oportunitats que havien tingut), té ara a la seva
disposició molt bons arguments per poder negociar amb els propietaris
actuals i aconseguir salvaguardar aquests edificis per les generacions
futures.
També volem manifestar que la CUP, i totes les persones que la integren i li
van donar suport, quan es van presentar a les eleccions ho vam fer amb un
posicionament clar de quin model de poble volíem per Arenys de Munt i el
defensem arribant fins a on ens permet l'estat de dret, defugint estratègies
polítiques i electorals, com les que utilitzen els partits polítics
convencionals, i que ens farien sentir incomodes amb les nostres actuacions.
Si et sents reflectit amb aquests criteris, les nostres portes estan obertes
i ens pots contactar a la nostra adreça de correu electrònic:
[email protected].
Continuarem informant,
*Candidatura d'Unitat Popular – Arenys de Munt*
*Servei de Premsa*

22 de febrer de 2008