Badalona: Assemblea General

Nacional

El matí del 3 de desembre de 2005 vam celebrar l’Assemblea General de la CUP de Badalona, durant la qual es va analitzar i reflexionar […]


El matí del 3 de desembre de 2005 vam celebrar l’Assemblea General de

la CUP de Badalona, durant la qual es va analitzar i reflexionar sobre

la situació de la ciutat i es van plantejar una sèrie de propostes per

a la ciutat.Després de reflexionar al voltant del model econòmic i social que

s’està desenvolupant a Badalona amb la intervenció directa de

l’Ajuntament o per la seva inhibició davant polítiques europees com per

exemple la substitució del teixit industrial per una economia de

serveis no definida del tot si estarà emmarcada en el sector turístic o

bé en el sector de les noves tecnologies; la instal·lació d’un port

esportiu que ha servit per generar tot un moviment especulatiu al

voltant de la façana litoral tot edificant vivendes diuen de luxe, que

ha fet perdre quilòmetres de platja i causant un gran impacte ambiental

i no acomplint les suposades pretensions de construir un port pesquer

(precisament és el sector que menys en compte s’ha tingut en

l’elaboració d’aquest port malgrat la publicitat argüida des de

l’Ajuntament per a justificar aquesta obra faraònica), juntament amb la

destrucció literal d’un barri on aixercar-ne un altre, debilitant

d’aquesta manera el teixit social que existia; la privatització més o

menys encoberta de diversos serveis públics com la gestió dels Centres

d’Atenció Primària, etc.; el continu augment del preu de l’habitatge de

lloguer o de propietat que genera molta inestabilitat en aquest element

bàsic i necessari; el deteriorament i la poca cura dels elements

d’identitat badalonina com els espais naturals i el patrimoni històric,

industrial i cultural.

Sembla ser, doncs, que a la nostra ciutat s’estan desenvolupant

polítiques neoliberals sense cap oposició d’esquerres i popular

evident, tot i que sabem que no és del tot cert. Diversos elements fan

pensar que poc a poc s’està catalitzant una oposició d’arrel popular i

al voltant del moviment associatiu basat en les premises de la

participació democràtica, l’autogestió i la defensa dels trets

identitaris més propis de la nostra ciutat.

Davant d’aquesta situació, la CUP vol contribuir a la formació d’una

opinió crítica del conjunt de la ciutadania en general i dels sectors

populars englobats dins dels paràmetres de la defensa del dret a

l’autodeterminació, la justícia social i els Països Catalans. Per

aquesta raó col•laborarà en totes aquelles inciatives que puguin

sorgir, a més, de visualitzar el seu propi discurs a partir dels

mitjans que compta com ara la web i la possible edició a mig termini

d’algun butlletí propi.

En aquest sentit resulta indispensable posar en contacte les diferents

entitats i persones que es troben en aquest àmbit i per aquesta raó

volem amb totes aquestes persones començar a analitzar i debatre a fons

la situació de Badalona per començar a generar alternatives i propostes

de futur que puguin engrescar i puguin començar a bastir una Badalona

diferent basada en la participació real i quotidiana més enllà dels

fòrums i comissions consultives que està impulsant l’Ajuntament; basada

en l’enriquiment d’un teixit social solidari, actiu i transformador en

clau de ciutat; basada en la defensa dels elements identitaris del

nostre patrimoni cultural, històric i natural, tot estrenyent els

nostres vincles amb les altres poblacions del Barcelonès Nord, bastint

des de la comarca el projecte nacional dels Països Catalans.

Per desenvolupar aquests objectius ens hem proposat obrir un debat al

voltant d’un document que farem arribar a diverses entitats i persones

de Badalona amb l’objecte que amb les seves aportacions pugui

enriquir-se i poguem anar coneixent la Badalona que tenim i dibuixant

la Badalona que volem i per on podem començar a transformar-la. A més a

més, seguirem treballant amb entusiasme i il•lusió en el marc de la

Coordinadora Popular de Festes de Maig que està generant una

solidaritat i un sentiment de compartir un projecte col•lectiu de molta

envergadura i que ens dóna l’experiència que davant les dificultats

podem trobar solucions, tot fomentant la coordinació del moviment

associatiu per desenvolupar espais de llibertat i pensament crític.

Tanmateix, vam concloure que per tal de desenvolupar aquests objectius,

per eixamplar el projecte transformador que vol representar la CUP és

tant indispensable una bona organització i coordinació dels sectors

crítics d’esquerres de la nostra ciutat com la mobilització popular. En

aquest punt vam indicar que iniciarem una campanya de sensibilització i

conscienciació per visualitzar la posició crítica de la CUP respecte

les reformes estatutàries que s’estan donant en el nostre país i que no

estan plantejant les solucions definitives a l’espoli fiscal per part

de l’Estat espanyol ni a les limitacions democràtiques ni les

imposicions culturals dels Estats espanyol i francès als quals ens

trobem sotmeses, a les polítiques neoliberals respecte els diversos

processos de privatització dels tant lluitats serveis públics, tot

dinamitzant una opinió al voltant de la defensa del dret a

l’autodeterminació dels Països Catalans, d’una renda bàsica universal i

d’altres polítiques socials per millorar la qualitat de vida de les

persones que hi vivim si disposéssim de polítiques populars i de tots

els recursos que genera el nostre país, és a dir que generem les

classes populars dels Països Catalans.

Per treballar en clau aglutinadora i transformadora, vam decidir que

cada dos mesos celebrarem les assemblees de la CUP. Aquestes pel seu

format seran de bon inici innovadores, atès que estaran obertes a totes

aquelles persones que vulguin acostar-se al projecte de la CUP, tot

aportant les seves reflexions, entusiasme i propostes de treball.

Òbviament, totes les persones que ho trobeu interessant i necessari,

esteu convidades a participar en la mesura de les vostres possibilitats

en el projecte de la CUP i per aquesta raó, se celebrarà l’Assemblea

Oberta de la CUP el dia 28 de gener.

Badalona us necessita, us hi esperem!

29 d'abril de 2015