Badalona: La CUP denuncia 58 càrrecs de confiança i la excessiva retribució dels càrrecs electes

Nacional

La CUP de Badalona ha elaborat un informe on denuncia que a l'Ajuntament de Badalona hi ha 58 càrrecs de confiança a sou i l'excesiva […]La CUP de Badalona ha elaborat un informe on denuncia que

a l'Ajuntament de Badalona hi ha 58 càrrecs de confiança a sou i

l'excesiva retribució ecònima dels càrrecs electes en un context de

crisi. És per això que ha encetat una campanya on exigeix, menys

opulència


En plena crisi econòmica, el pressupost municipal de l’any 2010 ha

patit severes retallades en moltes partides. No entenem, doncs, que es

mantingui una estructura de personal “directiu” tan opulenta i tan

excessivament remunerada:

– Exigim una reducció del 80% de les partides de personal eventual.

Això deixaria el total de càrrecs de confiança en aproximadament el 6%

de la plantilla de l’Ajuntament, un percentatge encara superior a molts

municipis. Però, el més important, suposaria un estalvi de 2.732.000

euros.

– Exigim que s’elimini la categoria de 6 tinents d’alcalde.

Considerem que amb un tinent d’alcalde a cada partit de l’equip de

govern n’hi hauria més que suficient per poder desenvolupar aquestes

funcions de caràcter extraordinari.

– Exigim una notable reducció dels sous dels càrrecs electes: un

30% pel càrrec d’alcaldia i un 20% pels Tinents d’alcaldia,

Presidents/caps de llista, regidories delegades i portaveus.

– Exigim la reducció del 70% del complement d’assistència als

Plens, Juntes i comissions vàries, així com la reducció també del 70%

dels màxims a ingressar per aquests conceptes.


 


Pels que fa als càrrecs de confiança, l'informe

denuncia que al consistori hi ha 58 càrrecs de confiança que cobren de

mitjana 3.771 euros, mentre que Terrassa, amb una població semblant, té

7 càrrecs d'aquest tipus. També, lamenten que a Badalona hi ha 9

tinents d'alcalde, mentre que a Barcelona, per exemple, n'hi ha 5.

Igualment, rebutgen els sous 'astronòmics' que es cobren a

l'Ajuntament, a la vegada que demanen que la informació que fa

referència als pressupostos pugui ser facilitada a qualsevol ciutadà

que ho sol·liciti. 


A més, la CUP indica que cada regidor cobra un poc

més de 400 euros per hora en concepte de complement d'assistència a un

ple municipal. És a dir, que la suma dels complements per assistència

dels regidors a un sol ple és d'uns 38.000 euros.

D' altra banda, l'alcalde té un sou brut de 88.109,87 euros. A això se

li sumen els complements per assistències diverses, que poden arribar a

un màxim de 35.720 euros. Això vol dir que Jordi Serra pot estar

cobrant actualment 123.830 euros anuals, que són 10.319 euros mensuals.

Un tinent d'alcalde -l'Ajuntament té sis- cobra a Badalona 8.533 euros

bruts mensuals, mentre que un regidor amb delegació percep cada mes

6.585 euros bruts, i un càrrec de confiança -Badalona té 58- cobra cada

mes 3.771 euros bruts.

El complement per assistir a un ple municipal és de 1.401 euros; en el

cas d'una reunió de la junta de govern, de 759 euros; per assistir a

una reunió d'una comissió informativa, cada regidor percep 700 euros, i

l'assistència a la junta de portaveus o qualsevol altra comissió es

paga amb 583 euros.

20 de febrer de 2010