Badalona: Jornada d’Els Verds i la Candidatura d’Unitat Popular

Nacional

IDEES PER UN PROGRAMA MUNICIPAL Sota el títol de Idees per un Programa Municipal. Construïm l'alternativa ecologista, nacional i d'esquerres a Badalona, Els Verds de […]IDEES PER UN PROGRAMA MUNICIPAL

Sota el títol de Idees per un Programa Municipal. Construïm l'alternativa ecologista, nacional i d'esquerres a Badalona, Els Verds de Badalona i la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) han

convocat  el proper dissabte 10 de febrer al Centre Cívic de Can Cabanyes a partir de les 10 del matí una Jornada que servirà per obrir el debat polític al conjunt de la ciutat i per recollir les propostes

i les inquietuds de les badalonines i badalonins per la seva ciutat, en el marc d'oferir una alternativa municipal a les eleccions de maig de 2007.


El debat es centrarà en els 5 eixos de la coalició. Aquests són:  defensa del patrimoni històric i natural de la ciutat, construcció  d'una nova democràcia participativa i vinculant, millora de la cultura i l'associacionisme, estructuració d'uns serveis públics de qualitat  per avançar cap a la cohesió i la integració i elaboració d'un model  de ciutat equilibrat econòmicament, urbanísticament, lliure de

barreres arquitectòniques i amb una xarxa de transport a la mida de  les nostres necessitats.

Per a cada eix hi haurà un introductor als debats. Entre aquests cal  destacar Toni Flores, i Andreu Solsona, actor i ex-director del Teatre Zorrilla.

Donada la manca de participació ciutadana amb la que els partits  elaboren els seus programes, la coalició ha decidit adoptar aquest  format per elaborar el seu programa de cara a les eleccions municipals d'aquest maig per tal que sigui les ciutadanes i ciutadans de Badalona i no els polítics qui diguin quins problemes té Badalona i què necessita.

Els Verds – Candidatura d'Unitat Popular

9 de febrer de 2007