Barcelona: La CUP treballarà per una consulta participativa

Nacional

La Candidatura d’Unitat Popular de Barcelona, seguint l’acord pres a escala nacional, dóna suport a qualsevol procés de consulta sobre la independència, amb la voluntat […]La

Candidatura d’Unitat Popular de Barcelona, seguint l’acord pres a

escala nacional, dóna suport a qualsevol procés de consulta sobre la

independència, amb la voluntat que aquestes consultes siguin un primer

pas cap a la consecució de l’alliberament dels Països Catalans.


Per

a la CUP de Barcelona és necessari que iniciatives com la que aquest

dimecres es presenta a la ciutat comptin amb la participació del teixit

social de Barcelona, com ha passat a la resta de municipis on se

celebren aquestes consultes.


Les consultes populars són un exemple de la

capacitat del poble català per mobilitzar-se i organitzar-se en defensa

d’un dret bàsic que se'ns nega, que és el dret democràtic a decidir

lliurement el nostre futur col·lectiu.

D’aquesta manera, la CUP

de Barcelona anima a participar en les consultes que se celebraran el

13 de desembre i les que hi haurà en pròximes dates arreu del territori.

Aquests

processos són un exemple de la democràcia participativa sorgida del

teixit social, a diferència de les consultes que fomenta l’Ajuntament

de Barcelona i que, finalment, no reflecteixen les demandes ciutadanes.

9 de desembre de 2009