BCN: La CUP insta a l’Ajunt. a desobeir les mesures que atemptin el dret fonamental dels nouvinguts

Nacional

La CUP titlla el PP de racista i insta a l'Ajuntament de Barcelona a desobeir les mesures que atemptin contra el dret  fonamental dels nousvinguts  […]La CUP titlla el PP de racista i insta a l'Ajuntament de Barcelona a desobeir les mesures que atemptin contra el dret  fonamental dels nousvinguts 


Davant

les declaracions d’alguns partits polítics de Barcelona, a propòsit de

la polèmica pels critèris xenòfobs que vol imposar el govern municipal

de Vic en l’inscripció d’estrangers al padró municipal, la CUP de

Barcelona opina que:


Les

mesures atempten contra la cohesió social i els drets de les persones

tal i com ja ha apuntat la CUP de Vic i la Comissió de Defensa del

Col·legi d’Advocats de Barcelona, entre d’altres. D’una banda, cal

recordar que la inscripció al padró municipal és obligatòria per a

totes les persones residents al municipi i, per tant, que

l’administració l’ha de facilitar.


La cessió de les dades del

padró municipal a la Policia espanyola, com ha proposat el Partit

Popular de Barcelona, és una mesura de caràcter racista inacceptable.

En l’exercici de les seves competències, les administracions no poden

cedir les dades contingudes en el padró de manera genèrica i menys

encara quan conté dades sensibles. Acceptar que la policia tingui accés

al padró suposa una mesura intimidatòria que preten dissuadir als

nouvinguts de la seva inscripció i, per tant, negar-los els drets i

deures que se’n deriven.


Per tot plegat, la CUP de Barcelona:

Exigim

la fi de la criminalització de les persones migrades i que s’abandoni

la posició irresponsable i incediària per part d’algunes formacions

polítiques que només contribueixen a fer créixer el racisme i la

xenofòbia a la ciutat.

Fem una crida a

l’Ajuntament de Barcelona a desobeir les normatives que atemptin contra

els drets de les persones, negant-se a complir aquelles disposicions

que pretenguin criminalitzar la solidaritat o convertir el padró

municipal en un registre al servei de la

persecussió policial.


Ens

comprometem a seguir treballant pel dret de tots els veïns i veïnes de

la ciutat, sigui quin sigui el seu origen, a gaudir d’unes condicions

de vida dignes i a l’accés als serveis públics. Plantarem cara a tota

expressió de racisme o xenofòbia al marge de qui en sigui el seu autor

i emplacem a l’Ajuntament i la resta d’administracions i poders

públics, entitats de la ciutat i moviments socials a treballar en

aquest mateix sentit.


Àrea de Comunicació de la CUP de Barcelona.


Telèfons de contacte:

669 01 41 26

679 20 39 28

15 de gener de 2010