Berga: La CUP impulsa un estudi per conèixer l’índex d’obesitat infantil

Nacional

Un equip format per professionals mèdics, sanitaris i del món de l'esport del Berguedà prepara, conjuntament amb la Candidatura d'Unitat Popular de Berga , un […]Un equip format per professionals mèdics, sanitaris i del món de

l'esport del Berguedà prepara, conjuntament amb la Candidatura d'Unitat

Popular de Berga
, un estudi per analitzar la incidència i les

conseqüències de l'obesitat infantil entre els nens i nenes de la

capital de comarca.


Preocupats per l’augment de casos d’obesitat infantil, degut als mals

hàbits alimentaris i el sedentarisme, des de la Candidatura d’Unitat

Popular de Berga (CUP) s'ha volgut impulsar aquest estudi per donar

resposta des de les institucions municipals a aquesta problemàtica.


Segons Òscar Caldera, membre de la comissió d'esports de la CUP, "volem

iniciar un estudi que abasti el conjunt de nens i nenes de primària de

Berga. L’objectiu és conèixer la incidència real dels trastorns

alimentaris, en especial de l’obesitat, en la població infantil de la

ciutat, per tal de plantejar línies estratègiques d’actuació"
.

Aquest

estudi s'ha plantejat al conjunt d'escoles de primària de la ciutat de

Berga, i compta amb la participació final de les escoles públiques de

Santa Eulàlia, Sant Joan i la Valldan, així com amb la de l'escola

concertada de les Carmelites.

L’estudi constarà de dues parts.

En la primera, es lliurarà als pares, amb la col·laboració dels centres

docents, una enquesta sobre els hàbits alimentaris i esportius. Els

pares que ho vulguin hauran de tornar el formulari omplert amb les

dades relatives als seus fills. En la segona part és realitzarà una

antropometria, als mateixos centres escolars, amb l’objectiu de

conèixer la quantitat de nens i nenes que pateixen sobrepès i la

quantitat que pateixen obesitat.

Un cop obtingudes totes les

dades, els professionals que participen en l’estudi elaboraran unes

conclusions per presentar-les al conjunt de la població. Des de la CUP

es proposa fer un anàlisi conjunt de les dades amb tots els agents

socials i polítics de la ciutat, de manera que es puguin consensuar

línies estratègiques d'actuació (tant preventives com paliatives).

Finalment,

des de la CUP es vol fer constar que la realització d'aquest estudi

compta amb la participació totalment altruista de professionals

reconeguts, i que tot i no estar finançada ni subvencionada per cap

entitat privada ni pública, compta amb la cessió del material

necessari per realitzar l’estudi antropomètric per part de l’hospital

Sant Bernabé de Berga.

Els professionals que integren l'equip de treball de l'estudi són:

Per l'equip mèdic, els doctors Josep Batlló (metge especialista en cirurgia ortopèdica , traumatologia i medicina de l’esport), Lluís Ballús (metge especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu) i Josep Canudas (metge especialista en anestèsia i reanimació).

L'equip d'infermeria està format per Irma Fornell, Teresa Carbó i Susana Sanchéz.

L'equip de llicenciats en ciències de l’activitat física i l’esport està format per Joan Tuson i Òscar Caldera.

14 de febrer de 2007