Berga: La CUP proposa la rescissió immediata del contracte de l’Ajuntament amb Inbergatur SL

Nacional

Al darrer ple la CUP de Berga va presentar una moció en la què demanàvem la rescissió del contracte que té l'Ajuntament amb l’empresa INBERGATUR […]Al darrer ple la CUP de Berga va presentar una moció en la què demanàvem la

rescissió del contracte que té l'Ajuntament amb l’empresa INBERGATUR

SL. El motiu, com ja sap tothom, és l’incompliment del contracte que es

va firmar l’any 2002 en el què la mateixa empresa es comprometia, un

cop construït l’Hotel-Escola a l’antiga caserna, al manteniment de

l’activitat hotelera i docent durant els 50 anys de vigència del

contracte, i a fer les inversions necessàries per tal de crear una

hostatgeria al santuari de Queralt.


Al febrer del 2008 tot i el manifest incompliment de la qüestió de

Queralt i de les activitats docents encomanades, tots els grups

polítics a l’ajuntament, a excepció de la CUP, van aprovar una

modificació del contracte que afavoria els interessos d’INBERGATUR SL,

doncs es permetia a l’empresa l’opció d’arrendar instal·lacions que es

trobaven a l’Hotel. El 22 de desembre del 2008 es tanca l’Hotel i

aquest tema agafa una importància notòria.


Al Ple del gener fem una pregunta a l’equip de govern mostrant la

nostra preocupació, l'equip de govern ens respon de manera totalment

ambigua.

Al Ple del febrer el PSOE entra una moció en la que s’exigeix a l’equip

de govern que es defineixi en un termini de 7 dies davant

l’incompliment de la concessió. La resposta de l'equip de govern es

convidar a tots els grups a una reunió amb INBERGATUR SL per tal de

permetre als empresaris donar-nos explicacions respecte tot plegat. A

aquesta reunió el representant de la CUP, de la mateixa manera que la

regidora designada pel PSOE, va advertir que no la considerava en

absolut vinculant, sinó merament informativa.


Al Ple del 2 d’abril, davant l’estancament de la

situació (aquell dia es complien 100 dies del tancament de l’hotel) i

després d’un acurat estudi econòmic i jurídic del contracte, decidim

moure fitxa i entrar l’esmentada moció que va ser rebutjada, de manera

sorprenent, per la resta de formacions polítiques tot i que tothom

reconeixia que s’estava incomplint el contracte de manera flagrant.

L’equip de govern va apel·lar que des d’INBERGATUR SL s’havien fet

inversions econòmiques molt elevades i que els socis eren gent de Berga

de tota la vida. La resposta per part de la CUP fou que els contractes

estan per complir-los, i que si l’empresa havia signat el contracte era

pel fet que evidentment tenia unes expectatives elevades de beneficis

econòmics, en definitiva que el risc és inherent a qualsevol activitat

empresarial. O potser algú creu que si hi hagueren hagut guanys, els

socis d’INBERGATUR SL els hagueren vingut a repartir per l’Ajuntament?.


En tot cas, no comptàvem amb els vots de CiU ja que és evident que

aquesta formació ha defensat històricament els interessos de l’elit

econòmica local i que prefereix una solució “dialogada” entre les

parts, és a dir una modificació del contracte que beneficiï els

interessos de l’empresa.

En canvi l’excusa que es va utilitzar per les formacions de l’oposició

fou que aquesta decisió estava presa amb el cor i no amb el cap. La nit

abans el PSOE ens va enviar un text alternatiu a la nostra moció en el

què es demanava un informe als serveis jurídics de l’Ajuntament abans

de posicionar-se en la qüestió. Davant d’aquestes acusacions vam

exposar els motius pels quals consideràvem que si s’obria un contenciós

judicial entre els empresaris i l’ajuntament, les possibilitats de

danys i perjudicis pel consistori serien mínimes. L’aval fet en el seu

dia per l’Ajuntament estava totalment condicionat al compliment de la

concessió i, el més important, els empresaris no havien comparegut al

concurs de creditors de manera que en cas que INBERGATUR SL es declarés

en fallida haurien de respondre patrimonialment els socis.


Com pot ser que nosaltres disposéssim d’aquesta informació i que en

canvi el PSOE amb sis regidors i tota la maquinària de partit al seu

servei no la tingués?. Per altra banda el que no es pot fer, com van

fer ERC i el Saña, és justificar la seva pròpia inoperància acusant-nos

a nosaltres de “decisió precipitada” quan ja s’havia parlat d’aquesta

qüestió en plens anteriors i ja havien passat més de 100 dies des del

tancament de l’hotel.

La qüestió finalment és que la moció també va ser rebutjada pels grups

de l’oposició malgrat, com ja hem dit, reconèixer els incompliments i

admetre les explicacions que vam donar respecte a la situació

contractual.


No sabem si això es degut al fet que aquests grups

no assumeixen les responsabilitats que els hi pertoca com a membres de

l’oposició i ni es dignen a llegir els contractes, o aquesta tasca

obstaculitzadora respon al fet que no únicament el partit que està a

l’equip de govern és l’únic que té connivència amb els grans empresaris

comarcals.

De moment la decisió haurà d’esperar fins al juny… ja veurem què

passa.

14 d'abril de 2009