Berga: Mil gràcies

Nacional

Des de la Candidatura d'Unitat Popular volem agraïr la confiança que prop de mil ciutadans i ciutadanes de Berga ens han mostrat. Ens posem ja […]Des

de la Candidatura d'Unitat Popular volem agraïr la confiança que prop

de mil ciutadans i ciutadanes de Berga ens han mostrat. Ens posem ja

des d'ara a treballar per a complir escrupulosament tots els nostres

compromisos electorals.

30 de maig de 2007