Bescanó: Montilla es nega a rebre un tríptic de la Cup i la Plataforma No a la Mat

Nacional

El passat dia 23 d'agost i concidint amb les Trobades ciutadanes d'esquerres, que va comptar amb la presència del senyor José Montilla i d’altres membres […]El passat dia 23 d'agost i

concidint amb les Trobades

ciutadanes d'esquerres
, que va comptar amb la presència del

senyor José Montilla i d’altres membres del Psc-PSOE, celebrada a

Vilopriu la Plataforma

No a la MAT
i la CUP de Bescanó van organitzar una

concentració de protesta. Els assistents van intentar accedir al President per

tal de donar-li un tríptic on se'ls recordava la proposició no de llei que van

presentar a la Mesa del Parlament l'any 2000 on s'oposaven a la construcció

d'aquesta infrastructura si no es complint una sèrie de requisits:


 
Justificació per part de REESA de la

necessitat de l'assenyalada línia pel subministrament domèstic i industrial
Estudi sobre els efectes negatius dels

camps electromagnètics en la salut de la població afectada
Informació dels estudis anteriors als

Ajuntaments i Consells Comarcals afectats


Com és normal en aquestes situacions el President no va accedir a rebre el

tríptic, ni directament ni a través de cap dels seus representants. Davant

aquesta negativa un assistent a la concentració va optar per tirar els tríptics

a l'interior del patí on és celebrava l'acte, moment en el qual va ser

identificat per membres del cos de Mossos d'Esquadra. A més d'aquesta

identificació els agents d'aquest cos de policia també van identificar a tres

membres de la CUP de Bescanó.


Aquí tenim un altre exemple on la veu del poble no

es escoltada.

29 d'agost de 2007