Blanes: La CUP segueix demanant transparència sobre el proejcte de l’Illa de Blanes

Nacional

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Blanes ha demanat "màxim transparència, informació i sobretot participació de tothom" en el projecte de l'Illa de Blanes. En […]


La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Blanes ha demanat "màxim transparència, informació i sobretot participació de tothom" en el projecte de l'Illa de Blanes. En aquest sentit, reitera que un projecte d'aquesta importància "hauria d'esdevenir un element cohesionador de la societat blanenca, on totes les entitats, associacions, col·lectius i persones a títol individual puguin informar-se, debatre i aportar propostes per construir el Blanes que volem".


El passat Ple municipal celebrat el 21 de juliol va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics un punt introduït amb caràcter d'urgència a última hora que no constava en l'ordre del dia sobre la creació del consorci urbanístic encarregat de gestionar el retorn del préstec demanat pel finançament de les obres de la nova ciutat esportiva.

Al final de la part resolutiva l'alcalde va anunciar la introducció d'aquest punt i la seva posterior aprovació per part de tots els grups sense excepcions. Es tractava ni més ni menys que l'aprovació per part del Ple de la creació del consorci urbanístic encarregat de gestionar el retorn del préstec demanat pel finançament de les obres de la nova ciutat esportiva. Així doncs es va anunciar que al llarg de la setmana següent al Ple (es a dir, la del 26 de juliol) s'havia de constituir el consorci que gestionarà el projecte mitjançant una reunió entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Abans de procedir a la votació (en aquest cas un mer tràmit) des de l'oposició es va esmentar l'Illa de Blanes.

Segons remarca la CUP de Blanes, aquest projecte va íntimament lligat a la nova ciutat esportiva, ja que de la idea inicial de construir un macrocomplex lúdico-comercial en la zona que ocupa l'actual pavelló /camps de futbol es va generar la ‘'necessitat'' de construir les noves instal·lacions esportives a les afores de la vila i alliberar aquests terrenys per dur a terme els projectes faraònics d'Isozaky, parc de l'aigua, etc. Així durant les intervencions prèvies a la votació d'aquest punt algun grup va comentar per sobre en que consistiria l'actual projecte de l'Illa de Blanes, que sembla ser tindria una gran zona verda central i alguns equipaments.

Al final del Ple, en el torn de precs i preguntes, des de la CUP es va demanar si era possible que s'expliqués exactament què s'havia aprovat en aquest punt, així com que es fes arribar la informació tant a la CUP com a la premsa, per tal de donar-la a conèixer a tots els veïns de Blanes. També es va preguntar si el consistori tenia previst algun tipus de procés participatiu o consulta a la ciutadania, ja que cal recordar el paper i el debat que ha generat aquest tema entre la ciutadania al llarg dels darrers 10 anys, la quantitat de diners malbaratats i l'extensió i el lloc que ocupa en el municipi. A hores d'ara però, encara no hem estat capaços d'accedir a cap mena d'informació addicional o més detalls sobre en que consisteix exactament aquest consorci, de manera que es plantegen una sèrie de dubtes com ara quines serien exactament les seves funcions, construir pisos, gestionar l'Illa, les dues coses?, quan començaria a funcionar? durant quan de temps? etc.

No se sap res més que el que el que es va dir en el darrer Ple. La CUP resta pendent d'una trobada amb els responsables d'urbanisme de l'ajuntament per tal de rebre més informació sobre el tema, tot i que potser també pertany a l'àrea d'hisenda local, donada la importància de la quantitat a retornar, uns 30 milions d'euros, quatre o cinc vegades el pressupost anual.

 

23 d'agost de 2010