Blanes: Al·legacions sobre el projecte bàsic i estudi impacte ambiental de l’ampliació del port

Nacional

El passat 20 de febrer, des de la Candidatura d’Unitat Popular de Blanes , vam presentar un escrit d’al·legacions sobre el projecte bàsic i l'estudi […]El passat 20 de febrer, des de la Candidatura d’Unitat Popular de

Blanes
, vam presentar un escrit d’al·legacions sobre el projecte bàsic

i l'estudi d'impacte ambiental de l'ampliació del Port Pesquer de

Blanes que s’està tramitant per Ports de la Generalitat de Catalunya.

Des de la CUP de Blanes vam considerar oportú donar ple suport a l’associació s’Agulla Educació Mediambiental, i presentar les mateixes al·legacions que havia efectuat aquesta entitat. Entenem que el seu criteri, pel que fa al coneixement dels nostres ecosistemes i les seves les propostes, és el més coherent i legitimat per tal d’avançar cap al respecte i protecció de l’entorn natural de Blanes, objectiu que compartim plenament.

2 de març de 2009