Blanes: «participació al POUM»

Nacional

La Candidatura d’Unitat Popular de Blanes convida a tots els blanencs i blanenques a participar en el “Punt de trobada i reflexió sobre el nou […]


La Candidatura d’Unitat Popular de Blanes convida a tots els blanencs i

blanenques a participar en el “Punt de trobada i reflexió sobre el nou

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)”que tindrà lloc el proper

divendres dia 24 d’octubre, a les 20 hores del vespre, a la sala de la

biblioteca comarcal.


Aquest punt de trobada pretén ser un mecanisme de

participació popular que estimuli la iniciativa i participació de tots

els blanencs en el procediment d’aprovació definitiva d’aquest nou Pla

d’Ordenació Urbanística Municipal, davant la desídia manifesta d’aquest

Ajuntament, de divulgar el projecte urbanístic d’aquesta magnitud d’una

manera adequada, amb uns horaris de consulta de l’expedient que

s’adaptin als horaris laborals dels ciutadans, amb els mitjans

informàtics i tècnics que facilitessin la consulta i comprensió d’un

projecte complex, i davant la manca de qualsevol jornada oberta

d’informació i debat, ja no als diferents barris de la nostra població,

sinó en la població al seu conjunt. Per tot això, des de la CUP de

Blanes, animem a tots els ciutadans de que consultin i s’informin sobre

el contingut del nou POUM, i si ho creuen conveninet i presentin

al·legacions. Al mateix temps, des de la CUP de Blanes lamentem que el

procés no hagi sigut més participatiu, plural i dialogat.

Per aquest motiu, amb la voluntat de posar el nostre granet de sorra en

la participació dels ciutadans enfront aquest planejament urbanístic,

posem a disposició de tots els ciutadans, aquest punt de trobada i

reflexió sobre el nou POUM, en el qual s’hi pretén exposar, breument,

l’anàlisi que realitza la CUP de Blanes, amb la voluntat que,

seguidament, els assistents siguin els protagonistes de l’acte,

aportant la seva opinió i suggeriments al respecte, o bé introduint

nous punts de vista, a fi d’obrir entre tots/es un espai de debat i

reflexió que permeti intercanviar impressions sobre el contingut del

POUM i que ens permeti alhora recollir i abastar les diferents

sensabilitats i propostes realitzades pels assistents, a fi

d’incorporar-les en l’escrit d’al·legacions al planejament que

presentarà la nostra formació dintre del termini concedit a l’efecte.

Us convidem a tots/es, a participar-hi!

Assemblea de la Candidatura d’Unitat Popular de Blanes

19 d'octubre de 2008