Capellades: La candidatura Vila de Capellades-Cup fa l’Assemblea de medi Ambient

Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular, ha començat la seva ronda d’assemblees populars obertes sobre les temàtiques que creuen més afecten la població de la Vila. […]Vila de Capellades-Candidatura

d’Unitat Popular, ha començat la seva ronda d’assemblees populars

obertes sobre les temàtiques que creuen

més afecten la població de la Vila. El passat diumenge dia 26 de novembre, a la biblioteca

municipal de Capellades, es va posar a debat la proposta de programa en Medi Ambient.

Una trentena de persones va poder participar en l’el.laboració del que

esdevindrà el programa en la vessant

mediambiental local.


La

política de Vila de Capellades-Candidatura

d’Unitat Popular en l’àmbit mediambiental va encaminada a lluitar en

defensa del territori i a fer front a projectes econòmics o activitats humanes

que siguin irrespectuoses i/o insostenibles. Vol desenvolupar una política que

defensi el medi ambient i que gestioni correctament els recursos naturals des

de l’àmbit local, alhora que potenciï actituds de coneixement i respecte

mediambientals entre els capelladins. Sobreposa la participació popular i la

defensa del medi als interessos del capital.


Vila de Capellades-Candidatura

d’Unitat Popular, creu que tot i la mancança de recursos per dur

endavant i amb garantia actuacions mediambientals, amb grans dosis d’esforç, es

poden trobar solucions imaginatives i constructives que moltes vegades no tenen

res a envejar –i fins i tot milloren- grans campanyes i polítiques en medi

ambient de quantiós cost econòmic. Cal implicar a la població en la resolució

de les problemàtiques, mitjançant una política troncal que inclogui l’educació

ambiental, actuacions d’infrastructures, actuacions de control i supervisió i

en casos extrems actuacions sancionadores i punitives per aquelles persones,

col·lectius o indústries que no respectin l’entorn ambiental.


Volen

que Capellades a partir d’ara tingui un desenvolupament econòmic, social i

territorial sostenible. Els diferents projectes a portar a terme a la vila, ja

siguin públics o privats, han de tenir com a referència un model de territori

equilibrat i un creixement econòmic respectuós amb el medi ambient i amb les

persones. És per això, que Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular

aposta per la redacció i aplicació de l’agenda 21 local com a eina

de treball que engloba tots els pilars bàsics que ens encaminen cap a una vila

sostenible. Per aconseguir aquesta societat sostenible cal involucrar a la

població, per tant, cal crear campanyes de participació en la presa de

decisions, en la redacció, conscienciació i informació.


Els

pilars bàsics que creuen ha de contemplar l’agenda 21 són: l’aigua, els residus,

la contaminació urbana, acústica i lumínica, l’estalvi d’energia i el foment de

l’energia renovable; sense menys tenir: la mobilitat, la recuperació de camins

rurals els espais naturals, el cens d’animals domèstics, les males olors, els parcs

públics, les empreses i sobre

tot, la educació ambiental.


En

finalitzar, van animar als assistents a participar en la propera assemblea

oberta, el 17 de desembre, on es parlarà de les polítiques socials.

1 de desembre de 2006