Capellades: El passat dimarts 21 d’octubre VdC-CUP vol la millora de l’entorn de la bassa

Nacional

El passat dimarts 21 d’octubre VdC-CUP va entrar una moció a l’Ajuntament sobre la millora de l’entorn de la Bassa per tal de que en […]El

passat dimarts 21 d’octubre VdC-CUP va entrar una moció a l’Ajuntament

sobre la millora de l’entorn de la Bassa per tal de que en el proper

Ple passi a votació. En ella sol·licitem que s’actuï durant el 2009 en

tot l’entorn de la Bassa per tal de finalitzar les obres que fan 7 anys

s’iniciaren.


 Alhora, es fa palesa la necessitat d’elaborar uns plafons

informatius sobre la realitat de la Bassa i de l’Aqüífer Carme –

Capellades, amb l’objectiu de que l’espai esdevingui un parc educatiu

de l’aigua. En l’elaboració d’aquest plafons s’especifica que hi

participin a part dels tècnics, les entitats especialitzades en el

tema. Per que això sigui possible s’estableix que en els pressupostos

del 2009 hi surti una partida destinada a questa actuació.


Amb aquesta moció

VdC-CUP pretén impulsar un tema que ja fa massa temps que roman parat i

sobre el qual tothom en parla però no acaba d’actuar. La moció

íntegra es pot consultar directament des d’
aquí, o be anar a la secció mocions dins l’apartat Institucional del menú superior on hi han totes les mocions presentades per la nostra agrupació.

30 d'octubre de 2008