Capellades: Primera assemblea popular de Vila de Capellades-CUP

Nacional

El passat Diumenge 29 d’octubre , va tenir lloc la primera assemblea popular realitzada per Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular. Va ser a la biblioteca […]


El passat Diumenge 29 d’octubre , va tenir lloc la primera assemblea popular realitzada per Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular.

Va ser a la biblioteca de Capellades a les sis de la tarda, on més

d’una cinquantena de vilatans van poder escoltar la petita història de

la Candidatura, com es va formar, com i perquè es pensa treballar.


La democràcia participativa es l’eix central i el sentit de l’existència de Vila de Capellades-Candidatura d’Unitat Popular.

És per això que es va explicar el projecte estatutari de la

candidatura, es repartiren exemplars dels estatuts, posant-los a

disposició de tothom per que qui ho cregui convenient els esmeni.


El

dia 12 de Novembre es torna ha convocar una assemblea popular per

ratificar els estatuts, on s’escoltaran totes les esmenes, es votaran i

es decidiran els estatuts definitius. Aquesta assemblea serà doncs,

l’acte fundacional de la candidatura. Volem que Vila de

Capellades-Candidatura d’Unitat Popular la formi tots els vilatans que

tenim ganes de canviar l’actual sistema establert, sense deixar de

banda la ideologia de l’esquerra transformadora nacional a nivell dels

Països Catalans.


Tothom que vulgui participar pot trobar els

estatuts a la nostra pàgina web: http://www.viladecapellades.cat .Té

temps de presentar les esmenes fins el dia 5 de novembre a les 14h. Via

correu electrònic a [email protected] o el mateix dia de 13 a

14h a La Lliga. Cal que totes les esmenes vagin signades per l’autor

que les haurà de defensar el dia 12.


Esperem que la gent sàpiga

fer ús de la democràcia participativa i ens ajudi a fer girar la roda

de la candidatura, una roda plena d’il·lusió, esforç i treball per

Capellades.

31 d'octubre de 2006