Cardedeu: Presentació de la CUP

Nacional

El passat diumenge, 25 de Febrer, al voltant de 200 persones van assistir a la presentació pública de la Candidatura d’Unitat Popular de Cardedeu . […]


El passat diumenge, 25 de Febrer, al voltant de 200

persones van assistir a la presentació pública de la Candidatura d’Unitat

Popular de Cardedeu
.


La presentació la va encetar Marc Serra, explicant els cinc objectius

comuns de totes les CUP del país, la democràcia participativa, aconseguir

unes viles integradores i socialment igualitàries, la construcció nacional dels

Països Catalans, garantir un desenvolupament econòmic, social i territorial

sostenible, dinamitzar el teixit associatiu tot promocionant l’autoorganització

i la solidaritat internacional.
Seguidament Josep Anton Vilalta, regidor de la vila

de Torà, va anar explicant la seva pròpia experiència durant els darrers anys

de regidor.


Carles Roca, membre de la CUP de Cardedeu, va donar a

conèixer les principals inquietuds que ha portat a l’assemblea de la CUP,

formada per membres de diverses entitats i persones a títol individual, a

presentar-se a les properes eleccions municipals. Carles va assegurar que

aquesta decisió és fruit de la il·lusió i la voluntat d’una bona part de les

persones de la Vila de tirar endavant un democràcia realment participativa.


Finalment, Marta Cordomí, membre de la CUP de

Cardedeu, va descriure els tres eixos de treball de la candidatura. Aquests

tres eixos giren entorn de l’associacionisme, la democràcia participativa i la

defensa del territori i el model urbanístic.


Plàcid Fuster va tancar l’acte animant a la gent a

participar i fer-se seu el projecte de la CUP.

1 de març de 2007